Standardin sisältö perustuu standardiin IEC 60079-0 Explosive atmospheres. Part 0: Equipment. General requirements. CENELEC on ottanut standardin käyttöön ja lisännyt siihen ATEX-direktiivin soveltamista koskevilla lisäyksillä. Lisäksi CENELECissä on julkaistu standardiin muutos A11, joka on ollut ehtona sille, että standardi on voitu ottaa EU:n virallisen lehden listalle harmonisoiduista standardeista, joiden mukaan toimittuna täytetään ATEX-direktiivin vaatimukset. Koska tämä lisäys on olennainen standardin käytölle Euroopassa, on sen sisältö otettu mukaan suomalaiseen standardiin.

Standardi määrittelee räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien sähkölaitteiden ja komponenttien yleiset rakenne- testaus- ja merkintävaatimukset ja sitä täydennetään ja muutetaan räjähdyssuojausrakenteita koskevilla standardeilla.

Uusi standardi SFS-EN 60079-0 sisältää sekä suomen- että englanninkielisen tekstin. Standardi on hankittavissa SFS:n julkaisumyynnistä 09 1499 3353 tai sales@sfs.fi. tai verkkokaupasta http://sales.sfs.fi/sfs/. Standardin hinta on 109,90 € (+ALV 24 %). Lisätietoja julkaistusta standardista saa Tapani Nurmelta

Lisää suosikiksi