Standardi SFS 7039:2016 Kaapeleiden palotekninen käyttäytyminen. Rakennustuoteasetuksen paloluokkia vastaavat kansalliset palo-ominaisuustasot koskee sellaisia sähkön syöttöön ja tiedonsiirtoon tarkoitettuja kaapeleita, joita käytetään rakennuksissa sekä vastaavissa yhteiskunnallisissa rakennuskohteissa. joissa edellytetään kaapeleilta tulen syttymistä, sen leviämistä sekä savunmuodostusta rajoittavia ominaisuuksia.

Standardi on laadittu eurooppalaista yhdenmukaistettua tuotestandardia SFS-EN 50575 täydentäväksi kansalliseksi soveltamisstandardiksi. Siinä määritellään, minkä CPR-luokan mukaista kaapelia vähintään on käytettävä silloin, kun esimerkiksi nykyisen SFS 6000 -standardin vaatimuksena on ”yksittäin paloa levittämätön” ja vastaavasti tilanteelle, jossa nykyisin vaaditaan ”nippuna paloa levittämätön, vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton” kaapeli. Näiden kahden luokan väliin jää vielä yleisesti käytetty  ”yksittäin paloa levittämätön, vähäinen savunmuodostus ja halogeeniton” -taso ja siksi sitä vastaava CPR-luokitus määritellään myös standardissa.

Standardia sovelletaan, kunnes Ympäristöministeriö antaa uudet rakennusten paloturvallisuutta koskevat säännökset ja kun pienjännitesähköasennuksia koskeva standardisarja SFS 6000 on uudistettu.

SFS-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi/sfs/. Lisätietoja standardista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi