Päivitetyssä suosituksessa (pdf) on kielenhuollollisten toimenpiteiden lisäksi.

  • selvennetty kohtaa, jossa kerrotaan, että teollisuuspistokytkimet (voimavirtapistorasia ja karavaanaripistorasia) kestävät jatkuvaa kuormitusta ja niistä on turvallista ladata mitoitusvirralla
  • lisätty maininta, että markkinoilla on myös kotitalouspistorasioita, jotka on suunniteltu kestämään jatkuvaa 16 ampeerin virtaa, vaikka niitä koskeva standardi ei ole vielä valmis. Standardi IEC 60884-1, joka sisältää näiden parannettujen pistorasioiden suorituskykyvaatimukset, läpäisi toiseksi viimeisen valmisteluvaiheen (CDV-äänestys) joulukuussa 2020 ja vahvistettu standardi on tavoitteena julkaista tammikuussa 2022.
  • suosituksen mukaan jatkojohtoja, pistorasiaan liitettyjä kellokytkimiä, energiamittareita tai vastaavia ei saa käyttää sähköiskun ja tulipalon vaaran vuoksi. Toisaalta kevyiden sähköajoneuvojen (lataustapa 1) lataamiseen suositellaan käytettävän siirrettävää vikavirtasuojaa, mikä saattoi hämätä lukijaa ollen ristiriidassa edellisen vaatimuksen kanssa. Täsmennettiin, että kevyiden sähköajoneuvojen latausvirta on niin pieni, että siirrettävän vikavirtasuojan käyttö ei aiheuta palovaaraa. Suurella virralla ladattaessa ylimääräiset liitokset lisäävät tulipalovaaraa sekä estävät pistotulppaan mahdollisesti integroitua lämpötila-anturia havaitsemasta kuumenemista itse pistorasiassa.
  • lisätty suositus lämpötila-anturoidulla pistotulpalla varustetun sukolatausjohdon käytöstä hidaslatauksessa, pistotulpan ja -rasian kunnon tarkkailusta ja muistutus käyttöohjeiden noudattamisesta.

Standardointijärjestö SESKO ja sähköturvallisuusviranomainen Tukes suosittelevat sähköauton lataamista siihen tarkoitukseen suunnitellusta latauspisteestä. Vanhat kotitalouspistorasiat, jotka kestävät hyvin hetkellisen ja satunnaisen kuorman, kuten oksasilppurin tai grillin käytön, eivät välttämättä kestä pitkäaikaista sähköauton lataamista. Lisäksi oksasilppuria ja grilliä käytetään valvotusti, ja sähköautoa ladataan tavallisesti yöllä, jolloin mahdollista ylikuumenemista ei huomata ennen kuin se kehittyy tulipaloksi. Oman riskinsä muodostavat vanhat liitokset ja määräystenvastaisesti lämmöneristeen sisään asennetut kaapelit. Riski korostuu puuseinään kiinnitetyissä pistorasioissa – erilliset piharasiat (kuten autonlämmitystolpat) on suunniteltu kestämään myös tilanne, jossa pistorasia ylikuumenee huonon kontaktin takia, eivätkä piharasiat nouse esille palotilastoissa, vaikka pistorasioita säännöllisesti kovassa käytössä sulaakin.

Sähköautojen lataaminen on yleisesti ottaen turvallista ja tulipalot ovat harvinaisia. Sähköautojen yleistyessä yleistyy myös niiden lataaminen, ja paloturvallisuuteen on syytä kiinnittää huomiota jo sähköautoistumisen alkuvaiheessa.

Sähköautojen latauspisteiden vikavirtasuojausvaatimuksista on ollut toistuvasti kentällä epäselvyyttä, näistä SESKO on laatinut erillisen tiedotteen ja ohjeen.

Lisätietoja SESKOssa antaa ryhmä- ja viestintäpäällikkö Vesa Linja-aho, yhteystiedot.

Lisää suosikiksi