Soveltamisohjeiden tarkoitus on auttaa sähköisen kulunvalvontajärjestelmän perustamisessa. Noudattamalla standardissa annettuja ohjeita varmistetaan sähköisen kulunvalvontajärjestelmän suunnittelun asianmukaisuus sekä suojaustason että suorituskykytason osalta.

Järjestelmä- ja laitevaatimukset esitetään aiemmin julkaistussa standardissa SFS-EN 60839-11-1.

Uusi standardi SFS-EN 60839-11-2 korvaa standardin SFS-EN 50133-7:1999 Turvallisuussovelluksissa käytettävät kulunvalvontajärjestelmät. Osa 7: Soveltamisohjeet.

Riskikartoitus ja turvaluokat 

Kulunvalvontapisteille osoitetut turvaluokat määrittävät sähköisen kulunvalvontajärjestelmän suorituskyvyn. Prosessin alussa tulee kohteelle tehdä riskin arviointi. Siinä yksilöidään kohteen riskit ja havaitut uhat, jotta voidaan muodostaa tarkoituksenmukaiset turvaluokat. Kulunvalvontajärjestelmän kutakin toimintaa varten standardissa annetaan erillisiä ohjeita ja suosituksia tarvittavasta dokumentaatiosta.

Sallittavat poikkeukset järjestelmävaatimuksista

Lähtökohtaisesti on asennetun sähköisen kulunvalvontajärjestelmän täytettävä standardissa SFS-EN 60839-11-1 annetut turvaluokkariippuvaiset vaatimukset. Standardin SFS-EN 60839-11-2 kohdassa 7.3.1 sallitaan joitakin sovellusriippuvaisia poikkeuksia näistä vaatimuksista. Nämä poikkeukset luetellaan turvaluokkakohtaisesti standardissa SFS-EN 60839-11-2.

Standardin pääkohdat

Järjestelmän esisuunnittelun ohjeiden tarkoitus on auttaa suunnittelijaa valitsemaan suojausta tarvitsevan omaisuuden arvoa ja mahdollisia riskejä vastaavan sähköisen turvallisuus- ja kulunvalvontajärjestelmä.

Järjestelmäsuunnittelussa pyritään minimoimaan mahdolliset haavoittuvuudet, joita voitaisiin hyödyntää kulunvalvontamenetelmien kiertämiseksi. Järjestelmään suositellaan sisällytettäväksi turvatoimia, jotka varoittavat nopeasti kulunvalvontamenetelmien kiertämisyrityksistä.

Järjestelmän asennus -jaksossa yksilöidään seikat, joita olisi tarkasteltava ennen järjestelmän asennuksen aloittamista ja järjestelmän asennuksen aikana. Niiden avulla varmistetaan, että sähköinen kulunvalvontajärjestelmä toteutetaan virheettömästi ja järjestelmän hahmottelun aikana määritellyllä tavalla.

Käyttöönotto ja järjestelmän luovutus.
Ohjeet sen varmistamiseksi, että järjestelmän hahmottelussa vaadittu suorituskyky toteutuu ja että loppukäyttäjä saa tarvitsemansa dokumentaation sähköisen kulunvalvontajärjestelmän luovutuksen yhteydessä.

Järjestelmän käyttö ja kunnossapito.
Sähköisen kulunvalvontajärjestelmän loppukäyttäjän vastuut sen varmistamiseksi, että järjestelmää käytetään oikein ja huolletaan riittävästi. Se käsittelee tarkastuksia, huoltoa ja etädiagnostiikaa, joiden avulla järjestelmän esisuunnitteluvaiheissa määritelty suorituskyvyn taso voidaan säilyttää.

Standardi soveltuu kulunvalvontajärjestelmien valmistajien ja maahantuojien, turva-alan suunnittelijoiden, järjestelmien haltijoiden sekä vakuutusyhtiöiden käyttöön. SFS-EN 60839-11-2:2015 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Se on 59-sivuinen ja sen hinta on 70,20 € (alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja julkaisusta saa  SESKOsta Arto Sirviöltä, p. +358 9 6963 954,  arto.sirvio(at)sesko.fi.

Lisää suosikiksi