Standardi SFS-EN 50491-11:en pätee kuluttajan mittareista erillisille näyttölaitteille, jotka käyttävät H1-rajapintaa mittaustietojen viestintään niiden välillä. H1-rajapinta perustuu paikalliseen yhteyteen mittareiden ja näyttölaitteiden välillä. Standardi olettaa, että mittareiden käyttämät tiedonsiirto- ja datamallit ovat standardisarjojen SFS-EN 62056 ja SFS-EN 13757 vaatimusten mukaisia.

Mittausten toimilohkot

SFS-EN 50491-11:en sisältää määrittelyt kuluttajan näyttölaitteen toimilohkoille. Se kuvaa mittaustietojen viestinnässä käytetyn formaatin, jota käytetään datan keräyksessä, tyypillisesti osana mittauksen viestintätoimintoja. Standardissa määriteltyjä toimilohkoja voidaan myös käyttää rajapintojen C ja M kautta (ks. kuva ohessa), jonka jälkeen kotiautomaatiolaitteilla (HBES-laite) on kaksisuuntainen pääsy dataan H2- ja H3-rajapintojen kautta.

EU-komission mandaatti M/441

EU-komissio antoi vuonna 2009 standardointimandaatin M/441 eurooppalaisille standardointijärjestöille (CEN, CENELEC ja ETSI). Sen ansiosta tulossa on standardointijulkaisuja, joissa määritellään mm. sähkön, kaasun, veden ja lämmön kulutustietojen kerääminen eri mittareista ja saatujen tietojen esittäminen kuluttajalle näyttölaitteen tai kotiautomaatiopäätteen kautta.

Standardi SFS-EN 50491-11:en on englanninkielinen, 48-sivuinen  ja sen hinta on 63,30 € (alv 0 %).
Standardituotteita myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sales(at)sfs.fi, verkkokauppa sales.sfs.fi. Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö,  p. +358 9 6963 954, sähköposti arto.sirvio(at)sesko.fi.

Arto Sirviö, SESKO

Lisää suosikiksi