Standardi SFS-EN 61082-1 esittää yleiset säännöt ja ohjeet informaation esittämiselle dokumenteissa sekä erityissääntöjä sähkötekniikassa käytettäville kaavioille, piirustuksille ja taulukoille. Siinä annetaan myös vaatimukset ja ohjeet sähkötekniikan erityisdokumenttilajeille, joita ovat mm: piirikaavio, asennuspiirustus ja sijaispiirikaavio.

Standardi opastaa piirustusten ja kaavioiden laatimiseen käyttäen piirrosmerkkejä, viitetunnuksia, tekstiä, liitäntä- mitta- ja viiteviivoja sekä kohteen teknisen tiedon esittämiseen suureilla ja yksiköillä. Piirustusohjeiden lisäksi standardissa määritellään dokumentin perusominaisuudet, joita tarvitaan sen tulostamiseen paperille, liittämiseen dokumenttien hallintajärjestelmään sekä tunnistamiseen liittyvät tiedot (dokumentin tunnistamisalue).

Kolmannen painoksen muutokset

Verrattuna edelliseen painokseen standardiin on tehty seuraavat merkittävät muutokset:

  • säännöt langattomien yhteyksien esittämiseksi
  • säännöt viitetunnusten erikoistapauksille sähköpiirustuksissa
  • tarkennuksia ristiviitteiden käyttöön piirustuksissa
  • toisen painoksen virheet on korjattu
  • viitejulkaisujen uusien painosten vaikutus on huomioitu
  • termit ja määritelmät päivitetty vastaamaan viitejulkaisuja

Piirrosmerkin S01863 käyttö sähköpiirustuksissa

Langattomien laitteiden käytön yleistyessä on tullut tarve korostaa piirustuksissa, että laitetta ohjataan langattomasti tai laiteella on langaton liitäntärajapinta.

Tästä syystä SESKOn komitea SK 3 esitti vuonna 2009 standardoitavaksi erityistä piirrosmerkkiä langattomien liitäntöjen ja yhteyksien esittämiseen piirustuksissa. Piirrosmerkki S01863 Langaton liitäntä ja siihen liittyvä soveltamisohje A00374 julkaistiin piirrosmerkkistandardissa IEC 60617 vuonna 2012.

Sähköpiirustusstandardin SFS-EN 61082-1 toinen painos ei tunne käsitettä ”langaton yhteys” tai ”liitäntä”. Siksi kolmanteen painokseen lisättiin uusi kappale, jossa asetettaan vaatimukset langattoman yhteyden esittämiseksi. Standardissa näitä vaatimuksia on selitetty neljän esimerkin avulla.

iec60617-s01863.gif

Kuva 1. Piirrosmerkki IEC 60617-S01863 Langaton liitäntä

SFS-EN 61082-1:2015 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 212 sivua ja sen hinta on 109,90 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi