Sinikka Hieta-Wilkmanin (SESKO) vetämään paneeliin osallistuivat toimitusjohtaja Juha Lounatvuori (Pohjois-Suomen Sähkö Oy), varatoimitusjohtaja Jari Tainio (Schneider Electric Finland Oy), talotekniikan asiantuntija Pasi Hyyppä (Senaatti-kiinteistöt) ja toimitusjohtaja Kari Sirén (Sähkötekniikka Oy Kari Sirén). Panelistit kuvassa lueteltu vasemmalta oikealle.

Seminaarin otsikkona oli ”Rakennamme tulevaisuutta nyt”. Esitysten aiheet vaihtelivat rakennusten energiatehokkuudesta sähköiseen liikenteeseen ja lähienergian tuottamisesta sähkön kysynnänjouston ratkaisuihin. Yhteisenä teemana läpi seminaarin oli viestin välittäminen niin alan toimijoiden kuin asiakkaidenkin keskuudessa.
Tietoa jakamalla jokainen voi vaikuttaa Vision toteutumiseen.

Vision viiteen teemaan liittyen monia asioita on jo saatu etenemään. Esimerkiksi sähköautojen määrä on viidessä vuodessa 20-kertaistunut, ledistä on tullut vallitseva valaistusteknologia ja kulutuksen seuranta on parantunut. Teknologioiden kehittyminen ja globaali energiamurros nähtiin myös mahdollisuutena suomalaisille yritykselle automaation lisääntyessä ja uusiutuvan energian tuotannon kasvaessa.

Seminaarin lopuksi SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman veti paneelikeskustelun älyrakentamisen haasteista. Älyrakentaminen määriteltiin kokonaisajatteluksi, joka perustuu asiantuntemukseen ja jonka kaikkien osien on toimittava yhdessä. Toteutuksen lähtökohtana pitäisi aina olla käyttäjän tarpeiden ymmärtäminen ja ratkaisuvaihtoehtojen tarjoaminen. Panelistit pohtivat myös älytalon huollon ja toimivuuden turvaamista ja peräänkuuluttivat pitkäaikaisten asiakassuhteiden vaalimista. Heurekan sisäänkäynnin edustalla oli mahdollisuus tutustua useisiin markkinoilla oleviin sähköautoihin.

Seminaariesityksiin voit tutustua tapahtuman omalla sivustolla.

Hyvinvointia sähköllä – Visio 2030 on Sähköteknisen Kaupan Liitto ry:n, Sähkösuunnittelijat NSS ry:n, Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry:n,
Sesko ry:n ja Sähköturvallisuuden edistämiskeskus ry:n näkemys
tulevaisuudesta ja sähkön roolista osana jokapäiväistä elämää.

Lisää suosikiksi