Visio 2030 on näkemys tulevaisuudesta ja sähkön roolista hyvinvoinnin tuojana osana jokapäiväistä elämää. ”Hyvinointia sähköllä” merkitsee sitä, että jokainen on tietoinen energiankulutuksestaan ja osaa vaikuttaa siihen. Rakennukset ovat energiatehokkaita ja tuottavat itse käyttämänsä energian. Tulevaisuudessa sähköverkoissa on älyä ja sähköä käytetään laajasti liikenteen energiana. Kaikki edellä mainitut seikat vaikuttavat tulevaisuuden entistä turvallisempaan ja mukavampaan elämään.

Visio 2030 ”Hyvinvointia sähköllä” tukee sähköteknisen standardoinnin kansainvälistä visiota ”Älykäs sähköistys – avain energiatehokkuuteen”, jonka avulla kansainvälinen sähkötekninen standardointijärjestö IEC luotaa niin ikään vuoteen 2030. SESKO on IEC:n jäsen ja kansallinen komitea, joka on sitoutunut myös IEC:n visioon. 


Haasteita asettavat lähitulevaisuudessa mm. hiilidioksiidipäästöjen vähentämisvaatimukset ja energiatehokkuusvaatimukset sekä energian tuotannon ja jakeluketjun uudelleen määrittely. Nämä liittyvät olennaisilta osiltaan edellä esitettyihin visioelementteihin. Rakennusten energiatehokkuus edellyttää suunnitelmallisuutta, älykkäitä sähköverkkoja ja käytön hallintaa. Sähkön käyttö tulee lisääntymään, kun maailman väkiluku kasvaa ja kaikki haluavat osansa hyvinvoinnista – myös liikkumisen alueella.
Edellä mainitut asiat vaativat tulevaisuudessa sähkölaitteilta ja sähköjärjestelmiltä aivan erilaisia ominaisuuksia nykyisten perustoimintojen lisäksi. Esimerkiksi kommunikointivaatimukset uusien tuotanto-, siirto-, jakelu- ja käyttömuotojen välillä tulevat lisääntymään. Nämä kaikki ovat myös standardoinnin uusia, suuria haasteita. Enää ei standardoida vain tiettyjä laite- ja materiaalityyppejä, vaan järjestelmien on oltava laajasti yhteensopivia ja kommunikoitava keskenään niin normaali- kuin poikkeustilanteissakin. Horisontaalinen – eri alueiden välinen – standardointi lisääntyy, samoin yhteensopivuus ja yhteensovitusvaatimukset. Lisäksi järjestelmien on oltava käyttäjäystävällisiä. Standardien on oltava myös nopeasti niitä soveltavien saatavilla, jotta uusia teknologioita ja niiden sovelluksia voidaan ottaa ripeästi käyttöön. Vain näin päästään päättäjien asettamiin energian, ympäristön ja maapallon säästötavoitteisiin – sekä nauttimaan sähkön tuottamasta hyvinvoinnista ja turvallisuudesta.      

Lisätietoja http://www.hyvinvointiasahkolla.fi//

Lisää suosikiksi