Päivitys tiedotteeseen: rajoitukset jatkuvat elokuussa ja ovat voimassa toistaiseksi.

Kansallisia SK-komiteakokouksia tai vastaavien ryhmien kokouksia ei pidetä tänä aikana lähikokouksina SESKOn toimitiloissa. SESKOn ryhmäpäälliköt tiedottavat vastuullaan olevien SK-komiteoiden kokouksista, pidetäänkö ne etä-/verkkokokouksina vai lykätäänkö niitä myöhempään ajankohtaan tänä vuonna.

Yksittäisiä vierailuja ja pienimuotoisia palavereja on mahdollista pitää SESKOn toimitiloissa. Silloin kuitenkin terveys- ja turvallisuussyistä pitää ottaa huomioon SESKOn ohjeistus, joista voi tiedustella SESKOn henkilöstöltä. SESKO seuraa jatkuvasti nykytilanteen kehittymistä sekä viranomaisten antamia ohjeita ja suosituksia, joiden mukaan toimimme.
IEC ja CENELEC ovat antaneet koronavirusepidemian johdosta omat ohjeistuksensa kansainvälisten ja eurooppalaisten standardointikokousten menettelyistä.

Lisää suosikiksi