Standardiehdotus perustuu suurelta osin eurooppalaiseen standardiin EN 50110-1 Operation of electrical installations – Part 1: General requirements. Sähkötyöturvallisuudessa pitää kuitenkin noudattaa myös kansallisia vaatimuksia ja sen takia SK 78 on täydentänyt standardia kansallisilla vaatimuksilla EN 50110-2 Operation of electrical installations – Part 2: National annexes periaatteiden mukaisesti.

Sähköasennusten tekemisen turvallisuus on hyvin tärkeä standardin aihepiiri. Sen takia SK 78 on valmistellut ehdotusta hyvin huolellisesti ja  pitänyt vuoden mittaan aiheesta toistakymmentä kokousta. Komiteassa on kaikkiaan 18 jäsentä, jotka edustavat sähköurakoitsijoita, sähköverkkoyhtiöitä, sähköalan työntekijöitä, laitevalmistajia sekä työsuojelu- ja sähköturvallisuusviranomaisia. Lisäksi komiteassa on runsaasti alan kouluttajia. 

Ehdotus standardin SFS 6002 Sähkötyöturvallisuus kolmanneksi painokseksi on yleisellä lausunnolla 2014-11-28 saakka. Ehdotus on lähetetty laajasti eri intressipiireille ja sitä voi lukea ja kommentoida SFS:n lausuntopyyntöpalvelussa http://lausunto.sfs.fi/


Lisätietoja ehdotuksesta antaa SESKOn toimistossa Tapani Nurmi, p. 050 357 0380, sähköposti: tapani.nurmi(at)sesko.fi.

Lisää suosikiksi