Sinikka Hieta-Wilkmanille kultainen elämäntyömerkki

Pienimuotoiseen juhlatilaisuuteen osallistui SESKOn hallituksen puheenjohtajan lisäksi SESKOn kunniapuheenjohtaja Kimmo Saarinen sekä SESKOn kolmen eri aikakauden toimitusjohtajaa; Tuomo Ilomäki, Sinikka Hieta-Wilkman ja Anna Tanskanen. Marko Utriainen kiitti puheessaan Sinikka Hieta-Wilkmania merkittävistä aikaansaannoksista sähköteknisen standardoinnin kehittämisen tehtävissä.

Valtiotieteiden maisteri ja sähköinsinööri Sinikka Hieta-Wilkman on liki 50-vuotisen työuransa aikana antanut merkittävän panoksen sähköalan eteenpäin kehittämiseen. Hän oli muun muassa Sähkötarkastuskeskuksen tehtävissä keskeisesti valmistelemassa vuoden 1979 sähkölaissa määriteltyä valtakunnallista sähköalan pätevyysjärjestelmää ja urakoitsijarekisteriä.

Vuodesta 2005 SESKOn toimitusjohtajana toiminut Hieta-Wilkman on kehittänyt sähköteknisen alan standardointikenttää ja eri standardointielinten yhteistyötä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Erinomaisilla vuorovaikutustaidoillaan hän on ollut mukana luomassa puitteet kansalliselle sähköalan standardoinnin yhteistyölle oppilaitosten kanssa sekä luonut ja ylläpitänyt hyviä suhteita viranomaisiin, muihin suomalaisin standardointijärjestöihin ja sähköalan toimijoihin, mikä näkyy SESKOn erinomaisessa asiakastyytyväisyydessä ja SESKOn asemassa sähköalan luotettuna ja arvostettuna toimijana.

Sinikka Hieta-Wilkmanin seuraajana SESKOn toimitusjohtajana aloitti vuoden 2021 alussa TkT Anna Tanskanen, joka siirtyi SESKOn palvelukseen Caruna Oy:n tehtävistä. Hieta-Wilkman toimii uuden toimitusjohtajan neuvonantajana 30.4.2021 asti, minkä jälkeen hän jää eläkkeelle.

Lisää suosikiksi