Aurinkosähköpaneelin kelpuutus

Standardi SFS-EN IEC 61215-1:2021:en asettaa vaatimukset aurinkosähköpaneelin mallin kelpuutukselle ja tyyppihyväksynnälle. Standardissa tarkastellaan paneelin sähköisten ominaisuuksien lisäksi soveltuvuutta pitkäaikaiseen käyttöön ja kestämään asennuskohteen ilmaston rasituksia. Siinä esitetään vaatimukset testattavalle laitteelle, joka voi olla prototyyppi tai näyte aurinkosähköpaneelitehtaalta. Standardin mukaan aurinkosähköpaneelista testataan sähkötekninen suorituskyky, ilmaston rasitusten ja mekaanisen rasituksen sietokyky, nimikilven tiedot sekä dokumentaatio. Standardi määrittää testien hyväksyntäkriteerit sekä esimerkkejä muun muassa nimikilven merkintöjen tulkinnoista. Edeltävään painokseen verrattuna standardiin on tehty muun muassa seuraavat muutokset:

 • lisätty menetelmät kaksipuolisille aurinkosähköpaneeleille
 • ohjeita suurten paneelien näytekappaleille
 • lisätty dynaamisen mekaanisen rasituksen testi
 • lisätty PID-ilmiön sietotesti
 • päivitetty aurinkosimulaattorin vaatimukset
 • ohjeita uudelleen testaukseen
 • paneeleiden lukumäärä testisekvenssissä
 • poistettu NMOT-vaatimus (nominal module operating temperature)
 • lämpötestattavien ohitusdiodien määrä on kolme.

Testimenetelmät

Standardi SFS-EN IEC 61215-2:2021:en esittää aurinkosähköpaneeleille sovellettavien testimenetelmien (MQT 01…MQT 22) kuvaukset. Edeltävään painokseen verrattuna on tehty seuraavat muutokset:

 • syklinen (dynaaminen) mekaanisten rasitusten testi (MQT 20)
 • lisätty PID-ilmiön havaitsemistesti (MQT 21)
 • testimenetelmät kaksipuolisille aurinkosähköpaneeleille
 • testimenetelmät joustaville aurinkopaneeleille, sisältäen taivutustestin (MQT 22)
 • päivitetty aurinkosimulaattorin mittausepävarmuuden käsittely
 • hot-spot-ilmiön sietotesti on korjattu huomioimaan MLI-teknologiat (MQT 09.2)
 • ohitusdiodien lämpötesti (MQT 18.1) tehdään enintään kolmelle diodille.
 • paneelin NMOT-testi on poistettu.

Aurinkosähköpaneelin teknologiakohtaiset erityisvaatimukset

Standardin SFS-EN IEC 61215-1 alaosissa 1…4 esitetään aurinkosähköpaneelin teknologiakohtaiset testiparametrit, joita sovelletaan standardeissa SFS-EN IEC 61215-1:2021:en ja SFS-EN IEC 61215-2:2021:en esitettyihin testeihin ja hyväksyntäkriteereihin:

Piikidepaneeleiden standardiin on lisätty menettely määrätyn vakautuksen kuormitukselle (MQT 19.3) sekä menettely PID-testiin menevien paneeleiden vakauttamiselle. Verrattuna edelliseen painokseen, kaikkiin neljään alaosaan on lisätty seuraavat testit:

 • syklinen (dynaaminen) mekaanisten rasitusten testi (MQT 20)
 • PID-testi (MQT 21)
 • joustavien paneeleiden taivutustesti (MQT 22).

Aurinkosähkön standardointi

Aurinkosähkön standardointiin pääsee osallistumaan SESKOn seurantaryhmässä SR 82 Aurinkosähköjärjestelmät. Parhaillaan kansainvälisen sähköalan standardointijärjestön IEC:n aurinkosähkökomiteassa TC 82 on valmisteilla 71 julkaisua.

Lisätietoja aurinkosähköstandardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, yhteystiedot.

Lisää suosikiksi