Älykkään sähköverkon kannalta on oleellista eri komponenttien ja järjestelmien yhteistoiminta, joka saadaan aikaan erilaisia automaatio-, tieto- ja viestintäteknologioiden ratkaisuja soveltamalla. Edellisiä koskevat standardit, samoin kuin tietoturvaa, EMC-asioita ja sähkön laatua koskevat standardit sisältyvät myös sovellukseen. Kaikkiaan työkaluun on sisällytetty yli 300 standardia. IEC-standardien lisäksi mukana on muita aiheen kannalta oleellisia standardeja (EN, ETSI, ITU, IEEE, NIST yms.).

Työkalu löytyy osoitteesta http://smartgridstandardsmap.com/

Eurooppalainen CEN/CENELEC/ETSI Smart Grid Coordination Group on laatinut EU:n komission toimeksiannosta selvityksen Euroopassa sovellettavista älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvistä standardeista. Tämä raportin ensimmäinen versio samoin kuin lisätietoja muista käynnissä olevista selvityksistä löytyy CENin ja CENELECin yhteiseltä Smart Grids –sivustolta osoitteesta http://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SmartGrids/Pages/default.aspx.

SESKOssa älykkäisiin sähköverkkoihin liittyvää standardointia seuraa ja siihen osallistuu teknisten komiteoiden ja seurantaryhmien lisäksi kansallinen koordinointikomitea SK SG Älykkäät sähköverkot (linkki: http://www.sesko.fi/portal/fi/standardeja_ja_direktiiveja/smart_grid/) .

Lisätietoja asiasta antavat SESKOn toimistossa komitean sihteerit Arto Sirviö ja Juha Vesa.

Lisää suosikiksi