Automaatiojärjestelmien tietoturvallisuudesta huolehtiminen on tärkeää, sillä kriittisiin järjestelmiin tunkeutumisesta voi luottamuksellisten tietojen vuotamisen tai turmeltumisen lisäksi seurata haitallisia terveys-, turvallisuus- tai ympäristövaikutuksia. SFS-käsikirja 631-3 sisältää suomennokset kolmesta standardijulkaisusarjan IEC 62443 osasta sekä standardeista ISO/IEC 17799 ja ISO/IEC 27001. IEC 62443 käsittelee teollisuuden tietoverkkojen ja järjestelmien tietoturvallisuutta, ja ISO/IEC-standardit puolestaan käsittelevät yleiskäyttöisen tietotekniikan tietoturvallisuutta.  Käsikirjassa esitellään tietoturvallisuuteen liittyvä terminologia, käsitteet ja mallit, annetaan neuvoja tietoturvallisuuden hallintajärjestelmän luomiseen ja ylläpitämiseen sekä luodaan katsaus käyttökelpoisiin tietoturvatekniikoihin.

Käsikirjasarjan aiemmin ilmestyneet osat ovat 631-1 Automaatio. Osa 1: Sanasto ja toiminnallinen turvallisuus ja 631-2 Automaatio. Osa 2: Ohjelmointi ja dokumentointi.

SFS-käsikirjassa 631-3 Automaatio. Osa 3: Tietoturvallisuus on 475 sivua ja sen hinta on 121 € (ALV 0%).

Käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisätietoja antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi