Smart Grid -alueelta on olemassa useita satoja standardeja. Ne muodostavat laajan ja monimutkaisen standardiverkoston. Tämän vuoksi standardointijärjestöt CEN, CENELEC ja ETSI perustivat vuonna 2010 yhteistyöryhmän (JWG) selvittämään älykkäiden sähköverkkojen eurooppalaista standardointia.

Äskettäin julkaistussa loppuraportissaan työryhmä luo katsauksen eurooppalaisen ja kansainvälisen standardoinnin yhteen nivoutumiseen. Työryhmän loppuraportti Final report of the CEN/CENELEC/ETSI Joint Working Group on Standards for Smart Grids on vapaasti ladattavissa.

EU-komissio on antanut eurooppalaisille standardoimisjärjestöille mandaatin M/490.
Se asettaa niille entistä suuremmat haasteet: tuloksia tarvitaan nopeasti, mukana on useita sidosryhmiä, toimenpiteet ovat maailmanlaajuiset ja kansainvälinen kehitys on otettava huomioon. Kaiken edellä luetellun lisäksi toimintaympäristö sekä teknologiat ovat jatkuvassa muutoksessa.

Eurooppalaiset standardointijärjestöt ovat nyt perustaneet uuden neuvoa-antavan komitean:  CEN, CENELEC, ETSI Smart Grids Coordination Group (SG-CG), joka em. raportin jatkokehityksen lisäksi koordinoi älykkäiden sähköverkkojen standardointia Euroopassa. Lisätietoja aiheesta antaa SESKOssa Juha Vesa ja Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi