SFS on julkaissut uuden sähkökeskuksia koskevan standardin SFS-EN IEC 61439-7 Pienjännitekeskukset. Osa 7: Erityiskäyttöihin kuten venesatamiin, leirintäalueille, toreille ja sähköajoneuvojen latausasemiin käytettävät keskukset. Standardi koskee keskuksia, joita käytetään SFS 6000 -standardin osien 7-708 (leirintäalueet), 7-709 (venesatamat) ja 7-722 (sähköautojen latauspaikat) vaatimusten mukaisissa tiloissa sekä muissa julkisissa tiloissa. Standardi täydentää sähkökeskuksia koskevaa yleisvaatimusstandardia SFS-EN 61439-1.

Julkisille paikoille asennettavien sähkökeskusten on kestettävä ympäristön olosuhteet ja joskus rankatkin mekaaniset rasitukset. Keskukset jaetaan standardissa mekaanisen kestävyyden suhteen perustason, keskitason ja korkean tason kestävyyden keskuksiin. Perustason kestävyyden keskukselle vaaditaan IK-luokan 07 kestävyys ja keskitason keskuksille IK-luokan 08 kestävyys ja keskuksille tehdään lisätestejä. Korkean tason kestävyyden keskuksille vaaditaan IK10-luokan kestävyys ja sille tehdään samankaltaiset mekaaniset testit kuin jakeluverkkokeskuksille eli kaapelijakokaapeille. Jos keskus asennetaan tilaan, jossa johon pääsyä ei ole rajoitettu (esimerkiksi yleiselle pysäköintialueelle), keskuksella pitää olla korkean tason kestävyys. Yksityispihoilla ja muissa tiloissa, joihin pääsy on rajoitettu, riittää perustason kestävyys.

Standardi SFS-EN IEC 61439-7:2020 on julkaistu versiona, jossa on sekä suomen- että englanninkieliset tekstit. Standardissa on yhteensä 77 sivua, ja se on ostettavissa SFS:n verkkokaupasta.

Lisätietoja standardista saa Tapani Nurmelta, http://www.sesko.fi/yhteystiedot/henkilosto

Lisää suosikiksi