Standardin SFS‐EN 63044 ensimmäisessä osassa SFS-EN 63044-1 määritellään konseptin HBES/BACS peruskäsitteet sekä yhteenveto yleisimmistä HBES/BACS sovelluksista jäsenneltynä klustereihin ja palveluklustereihin. Klusteri on sovellusryhmä, joka käyttää samantyyppistä HBES/BACS-järjestelmää suurin piirtein samantyyppisen informaation vaihtoon. Klustereita ovat esimerkiksi 

  • automaatio: valaistuksen, varjostimien, ovien ja porttien ohjaukset
  • turvajärjestelmät: kaasu- savu- ja paloilmaisimet sekä vesivuotovalvonta

Esimerkkejä palveluklustereista: 

  • energianhallinta: valaistuksen, varjostimien, ovien, lämmityksen, ilmanvaihdon ohjaukset
  • viihde: musiikin, videoiden, TV-lähetteen, verkkotallennuksen jakaminen

Koti- ja kiinteistöautomaatiolaitteen sähköturvallisuus

Standardi SFS-EN IEC 63044-3:2018 esittää HBES/BACS-laitteiden tuotestandardeja täydentävät sähköturvallisuusvaatimukset. 

SFS-EN IEC 63044-3 täydentää tuotestandardien sähköturvallisuusvaatimuksia, kun laite liitetään koti- tai kiinteistöautomaatiojärjestelmään (HBES/BACS). Se pätee myös HBES/BACS-verkon laitteille, joille ei ole olemassa soveltuvaa HBES/BACS-tuotestandardia.

Standardissa tarkastellaan HBES/BACS-laitteen sähköturvallisuusvaatimuksia, joita ovat suojaus laitteessa esiintyvältä vaaralta, verkon ylijännitteeltä, kosketusvirralta, erilaisista virtapiireistä johtuvat vaaralta sekä tietoliikennekaapeleiden ylikuumenemiselta. Se soveltuu koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnille, kenttälaitteille, ohjauspäätteille, käyttäjän hallintalaitteille sekä sovelluskohtaisille ohjauslaitteille.

SFS-EN IEC 63044-3:2018 korvaa standardin SFS-EN 50491-3.  

SFS-EN IEC 63044-3:2018 on harmonisoitu direktiiviin 2014/35/EU ja se mainitaan LVD-direktiivin harmonisoitujen standardien luettelossa (OJ C 326).

Koti- ja kiinteistöautomaatiolaitteen EMC-vaatimukset

Standardi IEC 630445 asettaa HBES/BACS-laitteille yhteiset sähkömagneettiset yhteensopivuustasot. 

SFS-EN IEC 63044-5 on tuoteperhestandardi, joka asettaa vähimmäisvaatimukset HBES/BACS-verkon EMC-ominaisuuksille, jotka täydentävät HBES/BACS-laitteiden tuotestandardeja. Se pätee myös HBES/BACS-verkon laitteille, joille ei ole olemassa soveltuvaa HBES/BACS-tuotestandardia.

Standardissa tarkastellaan HBES/BACS-laitteen häiriöiden sietovaatimuksia ja päästötasoja. Se määrittelee HBES/BACS-laitteiden sähkömagneettisen yhteensopivuuden yleiset suorituskykykriteerit sekä tapauskohtaisesti sovellettavat kriteerit (A, B tai C). Se soveltuu koti- ja rakennusautomaatiojärjestelmän kaapeloinnille, kenttälaitteille, ohjauspäätteille, käyttäjän hallintalaitteille sekä sovelluskohtaisille ohjauslaitteille. Standardin sisältö on jäsennelty kolmeen osaan:

  • SFS-EN 63044-5-1 Osa 5-1: EMC-vaatimukset, olosuhteet ja testijärjestelyt
  • SFS-EN 63044-5-2 Osa 5-2: EMC-vaatimukset kotitalous-, toimisto- ja kevyen teollisuuden HBES/BACS-järjestelmille
  • SFS-EN 63044-5-3 Osa 5-3: EMC-vaatimukset teollisuusympäristön HBES/BACS-järjestelmille.

SFS-EN IEC 63044-5 korvaa standardin SFS-EN 50491-5.

Lisätietoja HBES/BACS-standardeista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 040 5255040, sähköposti arto.sirvio@sesko.fi

Lisää suosikiksi