Standardi SFS-EN IEC 63044-6:2021 määrittelee HBES/BACS-verkkojen erityiset suunnittelu- ja asennusvaatimukset, jotka täydentävät pienjännitesähköasennusstandardin SFS 6000 turvallisuusvaatimuksia. Siinä tarkastellaan tyypillisiä taloteknisten järjestelmien ohjaussovelluksia, joita ovat esim. valaistus, lämmitys, vuotovalvonta, murtovalvonta. Se antaa suosituksia järjestelmän laitteiden asentamille esim. asennuskorkeudet, asennusputket, johtotiet, antureiden esteettömyys.

Koti- ja kiinteistöautomaatioverkot (HBES/BACS) voivat olla kaapeloituja, langattomia tai molempien yhdistelmiä ja ne tarvitsevat kiinteistössä tarkoituksenmukaisen fyysisen infrastruktuurin. Standardi esittää kiinteistön asennustiloille kuusi tasoa (IS1…IS6), jotka kattavat kaiken ulkotiloista aina huoneen asennusrasiaan.

Koti- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmän suunnittelun ja asennusten erityisvaatimuksiin sisältyy:

  • kaapeloinnin infrastruktuuri
  • vaatimukset HBES/BACS-kaapeleiden ja pienjännitekaapeleiden rinnanasennuksille
  • ohjeita ilmaisimien ja antureiden sijainneille.

Koti- ja kiinteistöautomaatiojärjestelmän tarkastus ja dokumentaatio

Standardi SFS-EN IEC 63044-6:2021 sisältää esimerkin koti- ja kiinteistöautomaatiolaitteiston tarkastussuunnitelmasta ja raportista. Laitteiston teknisen dokumentaation tulisi sisältää vähintäänkin käyttöohjeet ja asentajan käsikirjan. Näiden asiakirjojen tietosisältö on esitetty tässä standardissa.

Piirustusten ja käyttöohjeiden valmisteluun löytyy ohjeita muista julkaisuista esim. SFS-EN 61082-1 sisältää sähköpiirustussäännöt ja SFS-EN IEC/IEEE 82079-1 esittää vastaavat säännöt käyttöohjeille.

Lisää suosikiksi