Standardin teknisissä vaatimuksissa mikrogeneraattoreille määritellään seuraavat perusominaisuudet:

 • pienjänniteverkon suojaukset
 • toiminta-alue raja-arvoineen
 • loistehon kesto ja hallinta
 • kytkentä, käynnistys ja ohjaukset
 • verkkoon syötetyn sähkön laatu
 • generaattorin tiedot.

Yleisiä vaatimuksia on yleensä tarkennettu kansallisilla tai jakeluverkkoyhtiökohtaisilla lisävaatimuksilla (verkkokoodit). Lisävaatimuksissa esitetään jakeluverkon ominaisuuksista riippuvat suojausvaatimukset. Standardin uuden painoksen valmistelussa on huomioitu Energiateollisuus ry:n suositukset ja kaikki standardin valmistelun aikana esitetyt kansalliset lisävaatimukset luetellaan standardin liitteissä.

Standardi on laadittu komiteassa CLC/TC 8X Euroopan komission ja Euroopan vapaakauppaliiton CENELECille antaman mandaatin perusteella. Tämä eurooppalainen standardi koskee nykyisiä sekä tulevia eurooppalaisia verkkokoodeja. Sen tarkoituksena on antaa yksityiskohtainen kuvaus tuotteisiin vaadittavista pakollisista toiminnoista ja tuotteiden vaatimusten mukaisuuden varmentamismenetelmistä. Komiteaa CLC/TC 8X vastaava kansallinen SESKOn komitea on SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset.

Sähkön hajautettu tuotanto yleistyy ja tuotantolaitteiden turvalliseen käyttöön tarvitaan standardeja. SFS-EN 50438 yhdessä yleisen pienjänniteasennusstandardin SFS 6000 kanssa antaa puitteet turvalliseen käyttöön. Mikrogeneraattorien liitännässä jakeluverkkoon pitää kuitenkin aina noudattaa verkkoyhtiön antamia ehtoja. Väärin liitetty mikrogeneraattori voi aiheuttaa vakavan vaaratilanteen verkon kunnossapitäjille.

Toisen painoksen muutokset

SFS-EN 50438:2015 sisältää seuraavat merkittävät tekniset muutokset verrattuna standardiin SFS-EN 50438:2008:

 • tehon vähentämisvalmiudet on otettu käyttöön ylitaajuustapauksessa
 • loistehon säätövalmiudet on otettu käyttöön
 • kansalliset suojausparametrien asetukset on päivitetty
 • liitäntälaitesuojauksen todentamiseen (jännite ja taajuus) liittyviä testejä on muutettu
 • saareketoiminnan ilmaisuun liittyviä testejä on muutettu
 • tasajännitesyöttöä koskeva testi on lisätty.

SFS-EN 50438:2015 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 141 sivua ja sen hinta on 89,40 € (alv 0 %). Mainittua julkaisuja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Juha Vesa ja Arto Sirviö

Lisää suosikiksi