SFS-käsikirja 607 sisältää aurinkosähkölaitteiston suunnittelua opastavan johdanto-osan. Sen sisältö perustuu standardointikomitean IEC TC 82 työryhmän WG6 laatimaan julkaisuun IEC/TS 62548:2013 Photovoltaic (PV) arrays – Design requirements. Se on kansainvälisen standardointijärjestön julkaisu, joka antaa ohjeita aurinkosähköjärjestelmän suunnitteluun. Esikuvajulkaisua on täydennetty kahdella uudella liitteellä (F ja G). Esikuvajulkaisun viittaukset standardiin IEC 60364 on muutettu kohdistumaan vastaavaan kansalliseen standardiin SFS 6000 Pienjännitesähköasennukset.

Aurinkosähköpaneeliston suunnitteluohje


Suunnitteluohjeen soveltamisala kattaa kaikki aurinkosähköpaneeliston osat sisältäen tasasähkökaapeloinnin, sähkötekniset suojalaitteet sekä kytkennän ja maadoitusjärjestelyt. Soveltamisalaan ulkopuolelle on rajattu energian varastointilaitteet (esim. akku), tehomuuntimet (esim. invertteri) tai kuormat.

Ohje esittää aurinkosähköjärjestelmän suunnittelussa huomioitavat turvallisuuteen ja suorituskykyyn vaikuttavat asiat. Sen sisältö on jäsennelty pääotsikoittain seuraavasti:

  • Johdanto aurinkoenergiaan
  • Viitejulkaisut
  • Termit ja määritelmät
  • SFS 6000 vaatimukset
  • Aurinkosähköjärjestelmän kokoonpano
  • Turvallisuusvaatimukset
  • Sähkölaitteiden valinta ja asentaminen
  • Hyväksyntä
  • Käyttö ja kunnossapito
  • Merkinnät ja dokumentaatio

Ympäristötekijöiden vaikutus suunnitteluun

Paneeliston sijainnin valinnassa on oltava huolellinen. Lähistöllä sijaitsevat puut tai rakennukset saattavat aiheuttaa varjoja paneelin pinnalle tiettyyn aikaan päivästä. On tärkeää, että kaikki varjostukset minimoidaan niin pieniksi kuin mahdollista. Pienikin varjo paneelistossa voi alentaa sen toimintaa merkittävästi.

Aurinkosähköpaneeliston kaapelointi ja siihen liitetyt komponentit altistuvat yleensä UV-säteilylle, tuulelle, vedelle, lumelle ja muille sääilmiöille. Kaapeloinnin ja komponenttien tulee soveltua käyttötarkoitukseen ja ne tulee valita kestämään asennusympäristön sääilmiöiden vaikutukset.

Tasasähkön vaaratekijöiden huomioiminen

Verrattuna perinteisiin vaihtosähköjärjestelmien vaaroihin, aurinkosähköpaneelistossa on huomioitava mahdolliset erilaiset tasasähkövalokaariviat ja niiden aiheuttamat katkokset.  Aurinkosähköpaneelistossa on huomioitava sen kyky tuottaa ja kestää sähkövirrasta aiheutuvia valokaaria sähkövirtojen arvoilla, jotka eivät ole suurempia kuin normaalit toimintavirrat.

Aurinkosähköpaneeliston peruskäsitteet

Aurinkosähköpaneeliston rakenteeseen liittyvät peruskäsitteet (valosähköinen kenno, aurinkosähköpaneeli, paneeliketju ja osapaneelisto) on määritelty IEC TC 82 standardeissa. Käsitteitä tarvitaan paneeliston rakenteen määrittelyyn sekä hahmottamiseen ja ne selitetään käsikirjan johdanto-osassa.

Aurinkosähköjärjestelmän kokoonpano

Aurinkosähköpaneelisto koostuu aurinkosähköpaneeleista, kaapeleista, kytkentäkoteloista, kytkentä- ja suojalaitteista. Järjestelmän kokoonpano voidaan toteuttaa erilaisilla paneeleiden kytkentöjen ryhmittelyillä. Käsikirjassa annetaan sähköpiirustusten avulla esimerkkejä aurinkosähköpaneelien ryhmittelyistä paneeliketjuihin ja osapaneelistoiksi, sisältäen kaapeloinnit, ylikuormitussuojat, erottimet sekä tehomuuntimet.

Käsikirja 607 sisältää seuraavat standardit

SFS-käsikirjassa 607:2015 on 188 sivua ja se on ostettavissa SFS:stä hintaan 110,00 € (alv 0 %). Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja SFS-käsikirjasta antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi