Standardi SFS-EN 31010 Riskien hallinta. Riskien arviointimenetelmät antaa perustietoa riskien hallinnasta ja erilaisista riskien arviointimenetelmistä. Standardi antaa käytännön ohjeita riskien hallintaa koskevan perusstandardin SFS-ISO 31000 Riskienhallinta. Periaatteet ja ohjeet soveltamiselle.


Standardin perusosa antaa ohjeita riskien arvioinnin periaatteista ja riskienarviointitekniikan valinnasta. Standardin liitteissä on selostettu perusperiaatteita 31 erityyppisestä riskienarviointitekniikasta. Joistain tekniikoista on olemassa myös perusteellisempia standardeja, joihin liitteissä viitataan.

Tätä standardia ei ole tarkoitus käyttää sertifioinnissa, määräysten antamisessa eikä sopimuksissa. Standardi ei anna erityiskriteerejä riskianalyysin tarpeellisuuden tunnistamiseksi eikä määritä riskianalyysimenetelmän tyyppiä, joka vaaditaan tietyssä sovellutuksessa.

SFS-standardeja myy SFS-Standardisointi, p. (09) 149 9331, sähköposti sales@sfs.fi, verkkokauppa sales.sfs.fi.  IEC- ja EN-standardeja välittää  SESKO

Lisätietoja SK 56-alueen standardeista ja standardoinnista antaa SESKOssa Jari Karjalainen

Lisää suosikiksi