Teollisuusautomaation standardit muodostavat varsin laajan ja monipuolisen joukon IEC-standardeja, joilla on suuri merkitys tuotteiden ja toimintojen yhdenmukaistamisessa. Standardien suuren tietovarannon (best practices) hyväksikäyttö on välttämätön osa nykyaikaista insinöörityötä.

SESKOn komitea SK 65 ”Teollisuusautomaation standardit” on jo vuosien ajan pyrkinyt järjestämään ja luokittelemaan teollisuusautomaation standardeja niiden käytön helpottamiseksi. Luokittelutyökaluksi komitean silloinen sihteeri, Seppo Pyyskänen laati ”Staka” -standardikartoituksen. Sen viimeistely jäi kuitenkin kesken Sepon poismenon johdosta keväällä 2009. Saman komitean jäsen, Matti Sundquist (Sundcon Oy) on nyt toimittanut ja ajanmukaistanut tuon standardiselvityksen. Hanketta ovat tukeneet Suomen Automaatioseura ja Sähköturvallisuuden Edistämiskeskus.

Verkkokirja on vapaasti luettavissa ja ladattavissa
Suomen Automaatioseuran sivustolla: http://www.automaatioseura.com/automaatioseura/tiedostot/viewcategory/17

Lisää suosikiksi