Tilaisuuteen osallistuneille lähetettyyn kyselyyn vastasi peräti 50 % mukana olleista. Tapahtumaa kokonaisuudessaan pitivät erittäin tarpeellisena tai tarpeellisena kaikki kyselyyn vastanneet.

Vapaassa palautteessa toivottiin samantyyppisiä tilaisuuksia järjestettävän vuosittain tai muutaman vuoden välein. Palautteesta ilmeni, että vastaajilla on tarvetta tämäntyyppiselle standardointikoulutukselle. Tilaisuus nähtiin myös erinomaisena mahdollisuutena tutustuttaa uusia asiantuntijoita standardointiin.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille!

Kyselyn tulokset ovat luettavissa tapahtuman omalta sivulta.

Lisää suosikiksi