Suomalaiset IEC Young Professionalit kokoontuivat Helsingissä

Sähköalan standardoinnin kansainvälinen kattojärjestö IEC järjestää vuosittain yleiskokouksensa yhteydessä Young Professionals -työpajan (YP-työpaja), jonka tavoitteena on löytää uusia nuoria asiantuntijoita, joita perehdytetään ja sitoutetaan kansainväliseen standardointiin. Suomesta ohjelmaan osallistuu SESKOn lähettäminä vuosittain 1–2 nuorta sähköalan ammattilaista. 

SESKOn Young Professionals -ryhmä kokoontuu vuosittain. Tapaamisten tarkoitus on standardointiin liittyvien kokemusten jakaminen ja ajankohtaisen tiedon välittäminen, mutta myös verkostoituminen standardoinnissa aktiivisten asiantuntijoiden kesken. Samalla uusille osallistujille annetaan arvokkaat viime hetken vinkit IEC:n työpajaa varten.

Tänä vuonna ryhmä kokoontui ravintola Sunnissa Senaatintorin kupeessa elokuun puolivälissä. Tapaamisessa keskusteltiin muun muassa oman asiantuntemuksen arvostamisesta: standardiluonnoksissa on usein virheitä ja nuorella asiantuntijalla voi hyvin olla hallussaan tieto, joka vanhemmalta ja kokeneemmalta osaajalta puuttuu. Tällöin pitää uskaltaa avata suunsa standardointityöryhmässä.

Uutta toimintaa pohjoismaisille nuorille ammattilaisille: NOREK YP

Syksyisin IEC:n yleiskokouksen yhteydessä pidettävän IEC:n YP-työpajan inspiroimana myös pohjoismaiset standardointijärjestöt ovat aktivoituneet nuorten ammattilaisten toiminnan kehittämisessä: kesäkuussa 2021 järjestettiin pohjoismaisten standardointijärjestöjen yhteistyökonsortio NOREKin Young Professionals -työpaja, johon osallistui kolme nuorta sähköalan ammattilaista Suomesta. Osallistujille puheen piti DI Ilpo Kangas ABB:lta. 

Itse jo vuonna 2013 IEC:n Young Professionals -työpajaan Intiassa osallistunut Kangas muistutti puheessaan pohjoismaalaisia kollegoitaan siitä, että kansainvälisiin standardointityöryhmiin osallistuminen on erittäin kustannustehokas ja joskus jopa ainoa tapa päästä käsiksi syvälliseen tietoon jostain aihealueesta. Myös asiakkaiden ja sidosryhmin kanssa keskustelua helpottaa kun tietää, miksi joku asia on esitetty standardissa tietyllä tavalla.

NOREK-työpaja keräsi osallistujilta runsaasti positiivista palautetta, mutta koska tapahtuma järjestettiin verkkotapahtumana Teamsissa, verkostoitumiskokemus jäi laimeammaksi kuin kasvokkain pidetyssä työpajassa. Hyödylliseksi ja tärkeäksi koettu tilaisuus pyritäänkin järjestämään ensi vuonna kasvotusten, koronatilanteen niin salliessa.

Lisää suosikiksi