SESKOn toimitusjohtaja Sinikka Hieta-Wilkman käsitteli puheenvuorossaan tutkimuksen, yliopistojen ja standardoinnin keskinäistä yhteistyötä viimeisten lähes kymmenen vuoden aikana. Erityisesti esillä olivat monipuoliset ja runsaat yhteistyömuodot Tampereen teknillisen yliopiston kanssa. Hän painotti puheenvuorossaan tutkijoiden ja yliopisto-opettajien sekä myös opiskelijoiden osallistumisen tärkeyttä standardien valmisteluun, mutta myös toisaalta tutkimuksen tulosten ja kehitettyjen mittausmenetelmien mahdollisuuksia lisäarvon tuojana standardointiin ja standardeja käyttäville tahoille.
   
Tilaisuudessa oli kansainvälisiä ja kotimaisia puhujia ja vieraita Tampereen teknillisen yliopiston tutkimusryhmän tärkeimmistä yhteistyötahoista. Professori Fabriziomaria Gobba  Modenan ja Reggio Emilian yliopistosta luennoi sähkömagneettisille kentille altistumisen ja terveyden yhteyksistä. Japanilainen professori Noriyki Hayashi Miyazakin yliopistosta esitteli sähköisten ja magneettisten kenttien ominaispiirteitä sekä mittauksia ja tutkimuksia niihin liittyen. Suomalaiset sähkömagneettisten kenttien johtavat asiantuntijat Harri Kuisti ja professori Jarmo Elovaara Fingrid Oyj:ssä tarkastelivat ilmiötä energiasektorin kannalta. Väestön osalta aihe on erityisen kiinnostava silloin, kun rakennetaan uusia voimajohtoja tai kaavoitetaan uusia asuntoja niiden lähelle. Työterveyslaitoksen johtaja Rauno Pääkkönen toi esityksessään esille työssä tapahtuvaa työntekijöiden altistumista sähkömagneettisille kentille.

Lisää suosikiksi