Hyväksyttäviä teknisiä asiakirjoja ovat
•    toimittajan vakuutukset ja/tai toimittajan solmimat sopimukset
•    materiaaliselosteet, joita varten on olemassa standardi EN 62474
•    standardissa EN 62321 esitetyillä menetelmillä saadut analyyttiset testitulokset

SFS-EN 50581 on julkaistu kaksikielisenä (suomi/englanti) painoksena. Siinä on 21 sivua ja sen hinta on 42,40 €
(alv 0 %). Julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi
Lisätietoja antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi