Laitteen valmistukseen käytetyistä raaka-aineista ja energiasta osa pystytään hyödyntämään uudelleen kierrätyksen ansiosta. Sähköalan kansainvälinen standardisoimisjärjestö, International Electrotechnical Commission IEC on viime vuoden loppupuolella julkaissut teknisen raportin IEC/TR 62635 Guidelines for end-of-life information provided by manufacturers and recyclers and for recyclability rate calculation of electrical and electronic equipment. Raportissa määritellään, minkälaisia tietoja laitevalmistajien olisi annettava tuotteistaan kierrätyksen helpottamiseksi ja minkälaisia tietoja puolestaan kierrätykseen erikoistuneiden yritysten olisi annettava omista prosesseistaan, sekä opastetaan kierrätettävyysasteen laskemisessa. Kierrätettävyysaste määritellään kierrätettävissä olevan massan suhteena tuotteen kokonaismassaan. Se riippuu tuotteessa käytettävistä osista ja materiaaleista sekä kierrätyksessä käytössä olevista käsittelyprosesseista.

Teknisessä raportissa IEC/TR 62635 on 32 sivua ja sen hinta on 140,16 € (ALV 0%).  Raportti on saatavana englanninkielisenä SESKOsta (myynti(at)sesko.fi, puh. 09 6963 970). Lisätietoja antaa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi