ignaalit ovat informaatiokohteiden esityksiä, joita kohteet vaihtavat keskenään. Signaalilla on tavallisesti yksi lähde ja yksi tai useampia määränpäitä. Viestintätarkoituksia varten informaatio on esitettävä datana. Informaatio voi olla yksinkertaista, jolloin informaatio voidaan esittää yhtenä ainoana loogisena muuttujana ilman sisäistä rakennetta. Monimutkaisemmissa tapauksissa, kuten tietokoneviestinnässä dataverkkojen kautta, informaatio voidaan pakata kohteiksi, joilla on sisäinen rakenne ja jotka siirretään kulloinkin käytettävään teknologiaan sopivilla protokollilla.

Signaalien luokittelu

Standardissa SFS-EN 61175-1 esitetty signaalin luokittelu perustuu sen käyttötarkoitukseen. Signaalit jaetaan kahteen pääryhmään: ohjaussignaaleihin ja raportoiviin signaaleihin tarkasteltaviin kohteisiin liittyvän informaatiovirran suunnan perusteella. Pääryhmät jaetaan edelleen signaaliluokkiin. Raportoivien signaalien luokat: hälytyssignaali, tapahtumasignaali, ilmoitussignaali ja mittaussignaali (mukaan lukien teholähde). Ohjaussignaalien luokat: käskysignaali ja asetusarvosignaali.

Signaalien tunnuksen rakenne

Tunnuksen on yksilöitävä signaali yksikäsitteisesti kaikkien signaaliliitäntäverkkoon kuuluvien liitäntöjen joukossa. Sen on oltava riippumaton kaikista signaaliliitännöistä ja signaalia kuljettavasta mediasta. Signaalitunnus muodostuu seuraavista osista (ks. kuva).

  • signaalinimen määrittelyalueen kohdetunnus
  • signaalinimen etumerkki
  • signaalinimi.

Jos halutaan yksilöidä tietty signaaliliitäntä signaaliliitäntäverkossa tai antaa kyseistä liitäntää koskevaa lisäinformaatiota, signaalitunnusta voidaan täydentää seuraavilla signaaliliitännän tunnisteella ja signaaliliitännän ominaisuuksilla.

SFS-EN 61175-1:2016 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 104 sivua ja sen hinta on 83,10 € (alv 0 %). Mainittua julkaisua myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi

Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö, p. 09 6963 954, sähköposti arto.sirvio(at)sesko.fi

Lisää suosikiksi