Uudistettu painos perustuu standardiin IEC 60884-1:2002 sekä sen muutososiin A1:2006 ja A2:2013. SFS-standardi korvaa edellisen painoksen vuodelta 2004 muutoksineen. Standardi koskee enintään 16 A:n pistokytkimiä ja siitä on poistettu kaikkia muita kuin Suomessa käytettäviä pistokytkinjärjestelmiä koskevat asiat. Tämä on selkeyttänyt standardia ja parantanut sen luettavuutta.

Merkittävin tekninen muutos esikuvajulkaisuun IEC 60884-1 ja SFS-standardin edelliseen painokseen verrattuna on se, että uuteen julkaisuun on lisätty pistokytkinrakenne, jonka vesisuojausta on parannettu.

Standardin rakennevaatimuksia ja testimenettelyitä on myös täsmennetty esikuvajulkaisun muutosten vuoksi. Esikuvastandardi IEC 60884-1 sisältää ainoastaan kotitalouspistokytkimien rakennevaatimukset ja niitä koskevat testit, mutta tätä SFS-standardia on täydennetty kansallisilla liitteillä.

Liitteessä NA esitetään Suomessa käytettävää pistokytkinjärjestelmää koskevat standardilehdet. Suurin osa standardilehdistä perustuu julkaisuun CEE Publication 7. Parannettua vesisuojausrakennetta kuvaavat standardilehdet perustuvat vastaavaan ruotsalaiseen ja saksalaiseen standardiin. Liite NB koskee jatkojohtoja ja siinä viitataan jatkojohdon yksityiskohtaisten vaatimusten osalta standardiin SFS 5993. Ylijännitesuojilla varustettujen siirrettävien pistokytkimien vaatimukset esitetään liitteessä NC. Liitteessä ND annetaan vaatimukset kiinteässä asennuksessa käytettävälle 16 A/2,5 A, 250 V suojausluokan II laitteita varten tarkoitetulle pistorasialle.,

Standardin SFS 5610:2015 hinta on 120,90 € (ALV sis.) ja sen, kuten kaikki muutkin SFS- ja IEC-standardituotteet voi tilata Suomen Standardisoimisliitto SFS:n verkkokaupasta http://sales.sfs.fi/sfs/, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi.

IEC-standardeja voi hankkia myös suoraan IEC:n verkkokaupasta webstore.iec.ch. Lisätietoja asennustarvikkeiden standardeista ja standardoinnista saa Juha Vesalta SESKOsta.

Lisää suosikiksi