Sähkölaitteiden kotelointiluokka merkitään standardin SFS-EN 60529 mukaan tunnuksella IP ja sen jälkeen kahdella numerolla, joista ensimmäinen tarkoittaa suojausta vierailta esineiltä ja toinen suojausta veden sisään tunkeutumiselta. Ensimmäinen numero voi olla välillä 0 – 6 ja toinen numero on tähän asti ollut välillä 0 – 8. Kotelointiluokka voi olla esim. IP44, jolloin halkaisijaltaan 1,0 mm oleva koelanka ei saa tunkeutua laitteen sisään ja laite on joka suunnalta suojattu roiskuvalta vedeltä. On myös mahdollista ilmoittaa vain toinen ominaisuus, esim. kotelointiluokka IPX4.

Nyt julkaistussa standardin muutoksessa A2 on määritelty uusi kotelointiluokka IPX9, joka tarkoittaa suojausta korkeapaineiselta ja korkealämpötilaiselta vesisuihkulta. Tällaiselle kotelointiluokalle on tarvetta esim. ajoneuvoissa, joita pestään painepesureilla.

Tätä muutosta käytetään yhdessä perusstandardin SFS-EN 60529 + A 1 kanssa. Standardissa SFS-EN 60529/A2 on 21 sivua ja sen hinta on 44.80 € (+ALV 24%). Lisätietoja julkaistusta standardista saa SESKOsta Tapani Nurmelta.

Lisää suosikiksi