Opas erityisesti tuotteiden käyttäjille

Rakennusliikkeiden, suunnittelijoiden, rakennusvalvonnan ja kaikkien rakennustuotteita käyttävien avuksi on CE-merkittyjen rakennustuotteiden oikea käyttö -opas nyt päivitetty vastaamaan heinäkuun alun uutta tilannetta.
Kirja kertoo rakennustuotteita hankkiville ja käyttäville tahoille CE-merkintäjärjestelmän periaatteista, käytännön soveltamisesta ja siitä, miten rakennuskohteelle asetettujen vaatimusten täyttyminen voidaan osoittaa, kun käytetään CE-merkittyjä rakennustuotteita. CE-merkittyjen rakennustuotteiden valmistajia opas auttaa ymmärtämään millä tavoin tuoteinformaatio kannattaa toimittaa käyttäjälle.

Hankkijatahon tarkistettava tuotteen sopivuus

”Pakollinen CE-merkintä kattaa 1.7.2013 alkaen noin 80 prosenttia kaikista rakennustuotteista. Suomalaisille rakennustuotteiden viejille CE-merkintä avaa rakennustuotteiden sisämarkkinat ja avittaa vientiä. Toisaalta ulkomaisten rakennustuotteiden tuonti Suomeen helpottuu. Tämä vaatii tarkkuutta tuotteiden hankkijoilta, jotta tuotteita ei käytettäisi kohteissa, joihon ne eivät sovellu”, sanoo johtaja Antti Koponen Rakennustuoteteollisuus RTT ry:stä.

Käytännön erityispiirteet tunnettava

”Rakennustuotteiden kelpoisuuden osoittamiseen tullaan varmasti jatkossa kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Suurin osa rakennustuotteista tulee olemaan CE-merkinnän piirissä, joten uudet toimintatavat ja CE-merkintäasiakirjoista saatava informaatio kannattaa sisäistää mahdollisimman nopeasti. Näin säästytään turhalta työltä ja byrokratialta. Kannattaa varmistaa jo etukäteen, että yhteispeli rakennusvalvonnan kanssa sujuu”, mainitsee Talonrakennusteollisuus ry:n toimitusjohtaja Kim Kaskiaro.

Lisätietoja:
Antti Koponen, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, 09 1299 299
Timo Pulkki, Rakennustuoteteollisuus RTT ry, 09 1299 294


http://www.rakennusmedia.fi/Shop.aspx?id=1091&c=20&p=1770

Lisää suosikiksi