Käsikirjaan sisältyvät standardit ovat ns. turvallisuuden perusjulkaisuja ja ne sisältävät vaatimuksia ja ohjeita merkintöihin ja merkinantoon:

  • SFS-EN 60073 Ihmisen ja koneen välisen rajapinnan perus- ja turvallisuusperiaatteet. Merkinantolaitteiden ja ohjaimien koodaus (fi)
  • SFS-EN 60445 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Laiteliittimien, johdinpäiden ja johtimien tunnistaminen (fi)
  • SFS-EN 60447 Perus- ja turvallisuusperiaatteet ihmisen ja koneen väliselle rajapinnalle, merkinnöille ja tunnistamiselle. Ohjausperiaatteet (fi)
  • SFS-EN 61293 Sähkölaitteiden sähkön syöttöä koskevat merkinnät. Turvallisuusvaatimukset (fi)


Turvallisuuden perusjulkaisut (basic safety publications) sisältävät horisontaalisia käyttöön ja asentamiseen liittyviä turvallisuusvaatimuksia, jotka on otettava huomioon sekä sähköasennuksissa ja sähkölaitteissa. Turvallisuuden perusjulkaisuihin viitataan asennus- ja tuotestandardeissa.

Käsikirjan standardit auttavat lukijaa ymmärtämään sähköturvallisuuteen ja laitteiden merkintöjen ja ohjauksen turvallisuuteen liittyviä perusasioita, sillä niissä asiat esitetään tuotestandardeja perusteellisemmin.

Mainittujen standardien lisäksi käsikirjaan sisältyy valikoitu kokoelma standardin SFS-ISO 7010 (2012) sähkötekniikkaan liittyviä turvallisuusmerkkejä ja standardin IEC 60417 sähkölaitteissa käytettäviä kuvatunnuksia.

taulukko_1.png

Taulukko 1. Esimerkkejä SFS-käsikirjan 606:2013 graafisista tunnuksista

SFS-käsikirjassa 606:2013 on 152 sivua ja se on hankittavissa SFS:stä hintaan 110,00 € (alv 0 %). Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi


Lisätietoja SFS-käsikirjasta antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi