Uuden komitean IEC TC 124 Wearable Electronic Devices and Technologies on tarkoitus tehdä yhteistyötä sen soveltamisalaa lähellä olevien komiteoiden kanssa, joita ovat ainakin seuraavat:

  • TC 47 Puolijohteet
  • TC 62 Sähkökäyttöiset terveydenhuollon laitteet
  • TC 100 Tietotekniikka ja viihdelaitteet
  • TC 108 ICT-laitteiden turvallisuus
  • TC 110 Litteät näytöt
  • TC 119 Painettu elektroniikka
  • SyC AAL Tietotekniikka-avusteinen asuminen

Puettavien älylaitteiden standardointi

SMB:n strategiaryhmän SG 10Wearable Smart Devices raportin suositukseen perustuen Korea teki vuoden 2016 lopussa aloitteen uuden komitean perustamisesta. Esitys hyväksyttiin äänestyksessä ja perustamisvaiheessa komiteaan IEC TC 124 liittyi 17 jäsenmaata. Korea vastaa IEC TC 124:n sihteeristöstä. Shuji Hirakawa (JP) on sihteeristön ehdotus komitean puheenjohtajaksi. Vastaehdokkaat tulee ilmoittaa viimeistään 26. toukokuuta.

Osallistuminen IEC TC 124 standardointiin

Suomi on liittynyt uuden komitean jäseneksi (P-jäsen). SESKO järjestää myöhemmin keskustelutilaisuuden, jossa aiheen standardoinnista kiinnostuneet voivat esittää toiveita kuinka kansallinen osallistuminen tulisi järjestää (esim. seurantaryhmä tai SK-komitea).

Lisätietoja aiheesta

IEC e-tech Sensor networks, wearable printed electronics and AALSFS:n uutiskirje Puettavien älylaitteiden standardointi tehostuuMarkets and Markets Smart Textiles Market worth 4.72 Billion USD by 2020
Lisätietoja komiteasta IEC TC 124 antaa SESKOssa Arto Sirviö

Lisää suosikiksi