Perustamisvaiheessa komitean SyC LVDC soveltamisalaan kuluu tasasähköjakelun järjestelmätason standardointityö sekä tasasähköön liittyvien asioiden koordinointi IEC:n teknisten komiteoiden sekä IEC:n ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Suomessa komitean SyC LVDC standardointiin osallistutaan SESKOn komiteassa SK 8 Sähköverkkojen järjestelmävaatimukset.

Perustamiskokous ja kansainvälinen LVDC-konferenssi

Tasasähkökomitean perustamiskokous pidetään Nairobissa 24.5.2017. Samalla viikolla Nairobissa järjestetään kansainvälinen LVDC-konferenssi LVDC Conference – Sustainable Electricity Access.

Tasasähkötekniikan standardointitarpeen selvitys

Vuonna 2011 IEC:n SMB perusti ryhmän SEG4 Systems Evaluation Group 4 selvittämään tasasähköjakelun ja käytön standardointitarpeita. Suomi on osallistunut aktiivisesti SEG4:n työryhmissä. Tero Kaipia, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, toimii työryhmän WG2 vetäjänä.

SEG4 työryhmät:

  • WG 1 Current Status; Standards and Standardization
  • WG 2 Stakeholder Assessment and Engagement
  • WG 3 Market Assessment (€,£,$)
  • WG 4 Collection and rationalization of current Voltage Data – LVDC
  • WG 5 Collection and rationalization of LVDC Safety data
  • WG 6 LVDC for Electricity Access.

Lisätietoja komiteoista SK 8 ja IEC SyC LVDC antaa SESKOssa Arto Sirviö ja Ari Honkala

Lisää suosikiksi