SFS-EN 50132-1:2010, Järjestelmävaatimukset
SFS-EN 50132-7:2006, Soveltamisohjeet (määrittely, suunnittelu, asentaminen)

Standardien lisäksi käsikirjassa on yhteenveto sisältyvien julkaisujen sisällöstä sekä katsaus IEC:ssä ja CENELECissä valmisteilla oleviin videonsiirtostandardeihin EN 50132-5-1/2/3 ja IEC 62676.

Opastavassa osuudessa on lueteltu kameravalvontajärjestelmään ja sen käyttöön liittyvät EU-direktiivit ja kansalliset lait.

Käsikirjan tarkoitus on kerätä standardin mukaisen kameravalvontajärjestelmän määrittelyyn, hankintaan, suunnitteluun ja asentamiseen tarvittavat julkaisut sekä käytössä huomioitavat lait yksiin kansiin. Sen sisältö soveltuu hyvin määrittelijän ja järjestelmäsuunnittelijan työkaluksi tai koulutusmateriaalina käytettäväksi sähkö- ja turvallisuusalan koulutusta antavissa oppilaitoksissa.

SFS-käsikirja 670-3 on ostettavissa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:stä, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi. Lisätietoja käsikirjasta antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi