Järjestelmäkomitea IEC SyC AAL Active Assisted Living standardoi tietotekniikka-avusteisen asumisen ekosysteemiä.

Komitean tehtävänä on laatia julkaisuja, jotka mahdollistavat:

  • tietotekniikka-avusteisten palveluiden ja tuotteiden esteettömyyden ja käytettävyyden
  • palveluiden, laitteiden sekä komponenttien 
  • yhteensopivuuden monitoimittajaympäristössä
  • järjestelmätason määrittelyt turvallisuudelle, tietoturvalle sekä yksityisyydelle.

Tietotekniikka-avusteisen asumisen standardointi on aloitettu konseptin peruskäsitteiden määrittämisellä. Projektiryhmä PT 60050-871 International Electrotechnical Vocabulary – Part 871: Active Assisted Living  valmistelee kansainvälisen sanastostandardiin (IEV) uuden alaosan 871, joka sisältää konseptiin AAL liittyvien käsitteiden termit ja määritelmät.

Komitean SyC AAL neljä työryhmää
  • WG 1 User Focus
  • WG 2 Architecture and Interoperability
  • WG 3 Quality and Conformity assessment
  • WG 4 Regulatory Affairs
Johdatus AAL-konseptiin

AAL voidaan nähdä tärkeänä apuvälineenä kohdattaessa ikääntyvän väestön tuomat haasteet. Tietotekniikka-avusteiset toiminnot mm. tukevat terveyden ylläpitoa, mahdollistavat iäkkäille pidempään kodissa asumisen ja edes auttavat työn tuottavuuden kasvua.

AAL-järjestelmä muodostuu erilaisten tuotteiden ja komponenttien yhdistelmistä, kuten esim. terveydenhoitotekniikka, kotiautomaatio, tietoliikennetekniikka ja kuluttajaelektroniikka. Monitoimittajaympäristössä tarvitaan standardoitu ekosysteemi laitteiden yhteensopivuuden varmistamiseksi. Palveluntarjoajilla on mahdollisuus vaikuttaa konseptin suunnitteluun, asentamiseen, käyttöön ja kunnossapitoon sekä palvelun toteuttamiseen.

Tässä mainitut asiat on kuvattu tarkemmin komitean SyC AAL dokumentissa SyCAAL/20/INF AAL Use cases (yli 500 sivua!), joka sisältää myös joukon esimerkkejä konseptin käyttötapauksista.

Haluatko mukaan AAL-standardointiin?

Lisätietoja komiteasta SyC AAL saa SESKOsta Arto Sirviöltä,  p. +358 40 525 5040, sähköposti: arto.sirvio(at)sesko.fi.

Lisää suosikiksi