SFS-EN 50575 Energia-, ohjaus- ja tietoliikennekaapelit. Rakennuskohteissa käytettävien yleisiin käyttötarkoituksiin tarkoitettujen kaapelien palokäyttäytyminen 1. painos.
Standardi määrittelee myös vaatimukset merkinnöille, tuoteselosteille ja pakkauksille. Standardista on hyötyä sekä kaapeleiden valmistajille että maahantuojille, sillä standardin vaatimuksia voidaan käyttää hyväksi kaapeleiden CE-merkinnässä.Standardi koskee kaapeleita, joiden tarkoituksena on rajoittaa tulen syttymistä ja leviämistä sekä savunmuodostusta ja sen soveltamisalaan kuuluvat seuraavat kaapelit:

  • sähkön syöttöön käytettävät energiakaapelit 
  • metallijohtimiset kaapelit, symmetriset kaapelit ja koaksiaalikaapelit, joita käytetään ohjaus- ja tiedonsiirtokaapeleina
  • optiset kuitukaapelit, joita käytetään ohjaus- ja tiedonsiirtokaapeleina.

Standardi SFS-EN 50575 on julkaistu EU:n virallisessa lehdessä (EUVL), joten standardin liitteessä ZZ esitetyt kohdat täyttävät EU:n rakennustuoteasetuksen N:o 305/2011 vaatimukset.  Standardissa on 44 sivua (suomi/englanti). Sen hinta 63,60 € (+ alv 24 %). 

SFS- ja IEC-standardeja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi ja verkkokauppa http://sales.sfs.fi/sfs/. Lisätietoja standardista saa Juha Vesalta SESKOsta p. +358 45 657 8661, sähköposti juha.vesa(at)sesko.fi

Lisää suosikiksi