Merkittävimmät muutokset verrattuna ensimmäiseen painokseen:

  • Selvennys kohtaan 5.3.4.1, että standardin IEC 60601-1 mukaiset vuotovirtojen mittausjärjestelyt ovat sallittu vaihtoehtoinen menetelmä. Opastavat selitykset ovat liitteessä A.
  • Useita pistorasialähtöjä käyttävien sähkökäyttöisten terveydenhuoltolaitejärjestelmien suojamaadoitusresistanssin vaatimusten muutos huomioimaan SFS-EN 60601-1/A1 sallimat pistotulpalla liitettyjen laitteiden suojamaadoitusresistanssin sallitut arvot.
  • Odotettavissa olevien eristysvastuksen vähimmäisarvojen lisäys taulukkoon 2.
  • Testien järjestyksen muutos liitteessä  B.
  • Uusi liite H, Ohjeita ME-järjestelmien testaamiseen.

Lisäksi uudistetussa painoksessa on runsaasti pienempiä tekstiä selkeyttäviä muutoksia.

Standardi SFS-EN 62353, Sähkökäyttöiset terveydenhuollon laitteet. Toistuva ja korjauksen jälkeinen testaus täsmennetty 2. painos on tilattavissa Suomen Standardisoimisliitto ry.stä,  p. 09 1499 3353, sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi.

Lisätietoja SESKOsta Ari Honkalalta, p. +358 45 1880 625, sähköposti ari.honkala(at)sesko.fi

Lisää suosikiksi