Ensimmäiset SESKO-tunnustuspalkinnot jaettu

Janne Nyman palkittiin ansioistaan EMC- ja radiohäiriöiden standardoinnissa. Hän on EMC-mittaustekniikan ja EMC-laitteiden sekä niihin liittyvien viranomaisvaatimusten johtavia asiantuntijoita Suomessa.  Janne Nyman työskentelee SGS Fimko Oy:n palveluksessa maailmanlaajuisten radiolaitehyväksyntöjen projekteissa sekä EMC/RF-alueen tuotesertifioijana. Hänen tekniseen pätevyysalueeseensa kuuluu mm. CB EMC-laboratorioiden IECEE CB -järjestelmän vertaisarviointi.   

Janne Nyman on toiminut pitkään sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC) ja radiohäiriöitä koskevan CISPR-komitean puheenjohtajana, CISPR-alakomitean työryhmän sihteerinä sekä jäsenenä useissa CISPRin muissa alakomiteoissa ja työryhmissä. Lähes parinkymmenen komiteavuoden aikana Janne Nyman on saavuttanut arvostetun EMC-asiantuntijan aseman kollegojen keskuudessa. Hän on huolehtinut myös tulevista sukupolvista esittelemällä oppilaitoksissa EMC-alueen mittausmenetelmiä ja standardointia.           

Leena Korpinen sai SESKO-tunnustuspalkinnon toiminnastaan sähköteknisen standardoinnin hyväksi ja monipuolisesta, pitkään jatkuneesta yhteistyöstään SESKOn kanssa. Leena Korpinen on edistänyt sähköalan standardien tunnettuutta erityisesti tutkijoiden ja opiskelijoiden keskuudessa. Suomen johtava sähkömagneettisten kenttien tutkija, Leena Korpinen on osallistunut jo 1990-luvun alusta eurooppalaiseen CENELECin sähkömagneettisten kenttien potentiaalisia riskejä koskevaan standardointiin sekä vastaaviin SESKOn ja IEC:n komiteoihin. Vuonna 2012 älykkäiden sähköverkkojen standardointia SESKOssa aloitettaessa oli Leena Korpinen mukana ensimmäisten joukossa. 

Professori Korpinen on tehnyt mittavaa työtä SESKOn ja oppilaitosten yhteistyön edistäjänä Hän oli järjestämässä ensimmäisiä oppilaitosten ”Standardeilla tuloksia” -seminaareja Vaasassa ja Tampereella 2006. SESKOn kevätseminaarissa 2007 hän esitteli miten standardointi ja tutkimus voivat käydä vuoropuhelua keskenään.

Vuonna 2009 Leena Korpinen organisoi Suomen ensimmäisen fluorattuja kasvihuonekaasuja (SF6) suurjännitekytkinlaitteista talteen ottaville henkilöille tarkoitetun pätevyyskoulutuksen. Tässä hän käytti hyväkseen SF6-kaasun ominaisuuksia käsitteleviä standardeja.

Leena Korpisen järjestämässä Tampereen teknillisen yliopiston juhlaseminaarissa ”Sähkö- ja magneettikentät työ- ja elinympäristössä” vuonna 2013 painotettiin alan kansainvälisen yhteistyön tärkeyttä. Siellä tuotiin esille mm, miten globaali tutkimus ja maailmanlaajuisesti yhtenevät standardit voivat yhdessä luoda lisäarvoa standardien käyttäjille erityisesti sähkömagneettisten kenttien mittausmenetelmissä.

SESKO-tunnustuspalkinto

SESKO-tunnustuspalkinto jatkaa vuonna 2000 ensimmäisen kerran jaetun Erkki Yrjölä -mitalin perintöä.
Sähköalan standardoinnissa ansioituneista, tunnustuspalkinnoista ja mitaleista lisätietoja tällä  sivustolla.

Lisää suosikiksi