SFS-käsikirjaan 662:2020 on koottu keskeiset standardit, joita tarvitaan rakennusten sisäisten tietoverkkojen kaapeloinnin suunnitteluun ja asennukseen niin kodeissa kuin toimistotiloissakin. Niihin sisältyvät myös ulkotiloihin asennettavien vastaavien kaapelointien vaatimukset.

Nämä nk. yleiskaapelointistandardit ovat keskeisessä asemassa rakennuksen tietoliikenneinfrastruktuuria suunniteltaessa, mitä korostaa myös se, että niihin viitataan Traficomin määräyksessä 65D.

Käsikirjan alussa on johdanto-osa, jossa esitetään yleiskaapelointijärjestelmän perusperiaatteet ja merkitys osana kiinteistön teknisiä järjestelmiä sekä esitellään aiheeseen liittyvät standardit.

Pääosan sisällöstä muodostavat keskeisimpien yleiskaapelointia käsittelevien standardien suomenkieliset käännökset. Standardit ovat järjestelmästandardeja. Niissä määritellään kaapeloinnin rakennetta, rajapintoja, suorituskykyä ja komponentteja koskevat vaatimukset sekä kaapeloinnin suunnittelun ja toteutuksen perusvaatimukset. Mukana ovat seuraavat standardit: 

  • SFS-EN 50173-1:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 1: Yleiset vaatimukset Osa 1: Perussäännöt. 5. painos
  • SFS-EN 50173-2:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 2: Toimistotilat. 4. painos
  • SFS-EN 50173-4:2018 Tietotekniikka. Yleiskaapelointijärjestelmät. Osa 4: Kodit. 2. painos
  • SFS-EN 50174-1:2018 Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 1: Asennuksen spesifiointi ja laadunvarmistus. 3. painos
  • SFS-EN 50174-2:2018 Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 2: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt rakennusten sisätiloissa. 3. painos
  • SFS-EN 50174-3:2014 Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt ulkotiloissa. 2. Painos
  • SFS-EN 50174-3:2014/A1:2017 Tietotekniikka. Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennuksen suunnittelu ja asennuskäytännöt ulkotiloissa.

SFS-käsikirjan 662 voi hankkia SFS:n verkkokaupasta. Lisätietoja antaa SESKOssa Jukka Alve.

Lisää suosikiksi