• 1546 standardoitua piirrosmerkkiä
  • 317 piirrosmerkkien soveltamisohjetta
  • 263 vanhentunutta piirrosmerkkiä
  • piirrosmerkkien käyttöön liittyviä ohjeita.

SFS-eKÄSIKIRJA 617 korvaa seuraavat julkaisut:

  • SFS eKäsikirjan 510 (2004) Sähkökaavioissa käytettävät piirrosmerkit
  • SFS-käsikirja 10-2 (1999) Sähkökaavioiden piirrosmerkit. Osa 2: Integroidut piirit.
  • SFS-EN 60617-12 (1999) Sähkökaavioiden piirrosmerkit. Osa 12: Binäärilogiikan elimet
  • SFS-EN 60617-13 (1999) Sähkötekniikan piirrosmerkit. Osa 13: Analogiatekniikan elimet


SFS-eKÄSIKIRJA 617 on tilattavissa  Suomen Standardisoimisliitosta: sähköposti sales@sfs.fi, puh. (09) 149 9331, verkkokauppa http://sales.sfs.fi/ . Käsikirjan hinta on 145 € (+ alv 23 %)

Piirrosmerkkikäsikirja on jo 40-vuotias

Ensimmäinen SFS-käsikirja julkaistiin vuonna 1972. Tämä SFS-käsikirja 10 sisälsi kokoelman sähköpiirustuksissa käytettäviä piirrosmerkkejä. Käsikirjan seuraavissa painoksissa se jaettiin useampaan osaan aihepiireittäin. Standardoitujen sähköpiirrosmerkkien suuri määrä sekä kansainvälisen esikuvastandardin IEC 60617 julkaiseminen tietokantana vuonna 2001, johtivat painetun käsikirjan korvaamiseen vuonna 2004 sähköisessä muodossa julkaistulla eKäsikirjalla 510.

Tule mukaan kehittämään piirrosmerkkistandardia

Suomi osallistuu aktiivisesti piirrosmerkkien kansainväliseen standardointiin SESKOn komitean SK 3 kautta. SK 3 valmistelee Suomen piirrosmerkkiehdotukset ja äänestysvastaukset sekä kommentit muiden jäsenmaiden piirrosmerkkiehdotuksiin. Komitean jäsenyys mahdollistaa pääsyn standardien valmisteluun liittyviin dokumentteihin ja vaikuttamismahdollisuuden standardien sisältöön.

Lisätietoja komiteasta SK 3Arto Sirviö
SK 3:n sihteeri

Lisää suosikiksi