Standardia käytetään yhdessä pienjännitekeskuksia koskevan perusstandardin SFS-EN 61439-1 Pienjännitekeskukset. Osa 1: Yleisvaatimukset kanssa. Tässä erityisstandardissa annetaan jakeluverkkokeskusten erityisvaatimukset kuten raskaat mekaaniset testit ulosasennettaville keskuksille.

Tämän standardin julkaisemisen jälkeen on standardisarjasta SFS-EN 61439 olemassa ajan tasalla oleva suomenkielinen versio lukuun ottamatta jakelukiskoja koskevaa osaa 6, jota ei käännetä suomeksi, koska sillä ei ole Suomessa suurta määrää käyttäjiä. Se on kuitenkin voimassa englanninkielisenä SFS-EN standardina.

Uusi standardi SFS-EN 61439-5 sisältää sekä suomen- että englanninkielisen tekstin. Standardissa on 74 sivua ja sen hinta on 76,80 € (+ALV 24%).  Tätä ja kaikkia muita standardituotteita välittää Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

Lisätietoja julkaistusta standardista saa Tapani Nurmelta.

Lisää suosikiksi