Vaatimustenmukaisuuden arvioimisella selvitetään, vastaavatko tuotteet, palvelut, prosessit, järjestelmät ja henkilöt määritettyjä vaatimuksia. Standardien noudattaminen on tavanomainen tapa osoittaa tuotteen täyttävän vaaditut ominaisuudet.

IEC:n neljän vaatimuksenmukaisuuden arviointijärjestelmän avulla arviointioikeuden saaneet yritykset tai -laitokset suorittavat vaatimustenmukaisuuden arvioimista. SESKO esittelee nämä neljä järjestelmää – IECEE, IECEx, IECQ ja IECRE – syksyn 2018 kuluessa verkkouutisissaan.

Tällä kerralla esittelyvuorossa on IECEx (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for Use in Explosive Atmospheres). Tämä vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmä hoitaa sertifiointia alueilla, joilla on tulipalon ja/tai räjähdysten riski syttyvien kaasujen, nesteiden tai pölyjen takia (Ex-tilat). Järjestelmään itsessään kuuluu lisäksi kolme sertifiointijärjestelmää, jotka keskittyvät räjähdysvaarallisten laitteiden testaamiseen ja sertifioimiseen, laitteiden ja järjestelmien asennusten, kunnossapidon ja korjaamisen tarkastamiseen sekä henkilöiden pätevyyden sertifioimiseen.

Voit lukea IECEEx-järjestelmään liittyen lisää täältä ja IEC:n omilla verkkosivuilla.

Aiemmin sarjassa on esitelty IECEE.

Lisää suosikiksi