Vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmät edistävät turvallisuutta (osa 4: IECRE)

Vaatimustenmukaisuuden arvioimisella selvitetään, vastaavatko tuotteet, palvelut, prosessit, järjestelmät ja henkilöt määritettyjä vaatimuksia. Standardien noudattaminen on tavanomainen tapa osoittaa tuotteen täyttävän vaaditut ominaisuudet.

IEC:n neljän vaatimuksenmukaisuuden arviointijärjestelmän avulla arviointioikeuden saaneet yritykset tai -laitokset suorittavat vaatimustenmukaisuuden arvioimista. SESKO esittelee nämä neljä järjestelmää – IECEE, IECEx, IECQ ja IECRE – syksyn 2018 kuluessa verkkouutisissaan.

Viimeisenä tässä sarjassa esitellään IECRE (IEC System for Certification to Standards Relating to Equipment for the Use in Renewable Energy Applications), joka koskee sellaisia uusiutuvan energian alan erityisiä vaatimuksia, jotka eivät sisälly olemassaoleviin IEC:n vaatimustenmukaisuuden arviointijärjestelmiin.

IECRE:n tavoitteena on edesauttaa laitteiden ja palveluiden kansainvälistä kauppaa kolmella IECRE-sektorilla, joita ovat meri-, aurinko- ja tuulisähkö, ylläpitäen edellytettyä turvallisuustasoa.

Voit lukea IECRE-järjestelmään liittyen lisää täältä ja IEC:n omilla verkkosivuilla.

Aiemmin sarjassa on esitelty IECEE, IECEx ja IECQ.

Lisää suosikiksi