IEC:n tekninen komitea TC 111 päivitti ympäristötietoista suunnittelua käsittelevän standardin IEC 62430 yhteistyössä ISOn teknisen komitean TC 207 kanssa, ja samalla sen soveltamisalaa laajennettiin koskemaan kaikkia tuotteita, ei vain sähköteknisiä tuotteita. Standardi on nyt julkaistu suomennettuna tunnuksella SFS-EN IEC 62430:2020.

Standardissa esitellään ympäristötietoisen suunnittelun periaatteet, esitetään vaatimukset ympäristötietoisen suunnittelun ottamiselle osaksi organisaation hallintajärjestelmää ja tuotekehitysprosessia sekä annetaan opastusta ympäristötietoisen suunnittelun toteuttamiseen käytännössä. Keskeisiä periaatteita ovat elinkaariajattelu eli tuotteiden koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten huomioon ottaminen ja organisaation sitouttaminen ympäristötietoisen suunnittelun toimintamalliin haitallisten ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

Standardi koskee kaikkia organisaatioita riippumatta niiden koosta, tyypistä tai sektorista. Tavaroiden lisäksi myös palvelut katsotaan tuotteiksi, ja niiden ympäristötietoisesta suunnittelusta on standardin uudessa painoksessa omat kohtansa.

Standardi SFS-EN IEC 62430:2020 on ostettavissa SFS:n verkkokaupasta. Lisätietoja SESKOssa antaa ryhmäpäällikkö Jukka Alve.

Lisää suosikiksi