Eurooppalaisen sähköalan standardoimisjärjestön, CENELECin viihde-elektroniikka-, tietotekniikka- ja tietoliikennelaitteiden turvallisuuteen keskittyvä tekninen komitea TC 108X  on laatinut viihde-elektroniikkalaitteiden turvallisuusstandardiin EN 60065:2002 ja tietotekniikkalaitteiden turvallisuusstandardiin EN 60950-1:2006 lisäykset, joiden tarkoituksena on varmistaa laitteiden turvallisuus myös käyttäjänsä kuuloaistille.

Ehdotusta valmistelleessa työryhmässä oli suomalaisena asiantuntijana SESKOn komitean SK 108 jäsen Ossi Mäenpää Nokia Oyj:stä.

Standardilisäysten lähtökohtana on rajoittaa keskimääräinen äänenvoimakkuus 85 dBA:n tasolle, mitä pidetään yleisesti turvallisena. Käyttäjällä on kuitenkin mahdollisuus sallia tämän rajan tilapäinen ylittäminen, jolloin äänenvoimakkuuskeskiarvo voi olla 100 dBA. Tällöin vaatimuksena on, että käyttäjää aktiivisesti varoitetaan turvallisen tason ylittävästä voimakkuudesta. Varoitus on toistettava aina 20 tunnin kuunteluajan kuluttua. Standardilisäykset julkaistaan alkuvuodesta 2011. Laitevalmistajilla on 24 kuukauden siirtymä-aika, jonka aikana standardit vahvistetaan kansallisella tasolla. Siirtymäajan päätyttyä valmistajien tulee soveltaa uusia vaatimuksia tuotteisiinsa.

Lisää suosikiksi