Edelliseen painokseen verrattuna 5. painokseen on tehty seuraavat merkittävät muutokset:

• standardien SFS-EN 60445 Liittimet ja SFS-EN 60446 Johdinpäät sisältö on yhdistetty
• termit ja määritelmät on harmonisoitu sanaston SFS-IEC 60050-195 Maadoitus ja suojaus sähköiskulta mukaiseksi
• sisältöön on lisätty tulkintaa opastavia huomautuksia
• johtimien ja liittimien tunnistamiseen liittyvät merkinnät, kuvatunnukset sekä värit esitetään koosteena liitteen A taulukossa
• kaikki IEC 60445:n maakohtaiset poikkeukset (AU, CA, JP, RU ja US) on siirretty liitteeseen B

Standardin soveltamisala

Standardi määrittelee yleiset säännöt eräiden johdinpäiden merkitsemiseen ja tunnistamiseen käyttäen väri- ja aakkosnumeerisia koodeja. Nämä värit ja aakkosnumeeriset merkinnät on tarkoitettu sovellettavaksi kaapeleissa, eristetyissä johtimissa (piuhoissa), koomakiskoissa, sähkölaitteissa ja sähköasennuksissa.

Standardia sovelletaan myös sähkökomponenttien ja laitteiden kuten esim. vastuksien, sulakkeiden, releiden, kontaktorien, muuntajien, pyörivien koneiden sekä laiteyhdistelmien liittimien ja määrättyjen johtimien merkitsemiseen ja tunnistamiseen.

Standardissa esitettyjen vaatimusten tarkoituksena on vähentää tunnistamisen moniselitteisyyttä ja varmistaa turvallinen käyttö.

SFS-EN 60445:2011 on julkaistu kaksikielisenä (fi/en) painoksena. Siinä on 45 sivua ja sen hinta on 56,70 € (alv 0 %). Standardia myy Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales(at)sfs.fi tai verkkokauppa sales.sfs.fi Lisätietoja standardista antaa SESKOssa Arto Sirviö.

Lisää suosikiksi