Älykkäiden sähköverkkojen luomisessa Eurooppaan tarvittavat standardit kartoitettiin EU:n toimeksiannosta (M/490). CENin, CENELECin ja ETSIn Smart Grid -koordinointiryhmän edustaja Laurent Guise kertoi aiheeseen liittyviä standardeja olevan yli viisisataa. Näistä 87 % on valmiita standardeja ja loput eurooppalaisella tai maailmanlaajuisella tasolla tekeillä olevia standardeja. 

Guise muistutti, että eurooppalaisten standardointijärjestöjen läheinen yhteistyö maailmanlaajuisten standardoimisjärjestöjen (ISO, IEC ja ITU) kanssa tarjoaa kilpailuedun globaaleilla markkinoilla toimiville eurooppalaisille yrityksille.

Lisätietoja seminaarista osoitteessa
CEN-CENELEC Press Releases

Smart Grid  -koordinointiryhmän raportit ovat vapaasti luettavissa CENin ja CENELECin yhteisellä verkkosivulla
http://www.cencenelec.eu/standards/Sectors/SustainableEnergy/SmartGrids/Pages/default.aspx

Raportteihin on koottu luettelot aihetta käsittelevistä standardeista ja niissä kuvataan laajan kokonaisuuden järjestelmäarkkitehtuuria, eri järjestelmien yhteen toimivuutta sekä tietoturvaan ja yksityisyyden suojaan liittyviä asioita.

Älykkäiden sähköverkkojen standardointiin liittyy lukuisia IEC:n ja CENELECin teknisiä komiteoita sekä niitä vastaavia SESKOn SK-komiteoita ja seurantaryhmiä. Koordinointityötä seuraa ja siihen osallistuu vuoden 2015 alussa uudelleen perustettu komitea SK 8 Sähköverkon järjestelmävaatimukset. Smart Grid -standardeista SESKOn sivustolla
http://www.sesko.fi/portal/fi/standardeja_ja_direktiiveja/smart_grid/

Lisätietoja asiasta saa  SESKOsta Arto Sirviöltä ja Juha Vesalta.

Lisää suosikiksi