SFS 4680 Energiakaapelit. Voima- ja asennuskaapeleiden tyyppimerkinnät

6. painos, 2014. 17 sivua (fi). Hinta 37,90 € (ALV 0%)

Standardin uudessa painoksessa kuvataan tiiviisti sekä energiakaapeleiden suomalaiset tyyppimerkinnät että harmonisoitujen pienjännitekaapeleiden eurooppalainen merkintäjärjestelmä. Standardin avulla pystytään selvittämään kaapelimerkinnän perusteella kaapelin rakenne, johdintyypit, johdinten lukumäärät nimellispoikkipintoineen sekä kaapelin nimellisjännitetaso.

Standardi on jaettu kahteen osaan. Tähän uuteen painokseen on lisätty osaksi 1 suomalainen kansalliseen käyttöön vakiintunut tyyppimerkintäjärjestelmä kokoamalla yhteen kansallisissa kaapelityypeissä käytetyt merkinnät.

Standardin edellinen painos sisälsi pelkästään CENELECin asiakirjan HD 361 mukaisen harmonisoitujen pienjännitekaapeleiden eurooppalaisen merkintäjärjestelmän, joka esitetään nyt tämän uuden painoksen osassa 2. Tätä osuutta on muutettu aiempaan versioon verrattuna siten, että standardi koskee vain harmonisoitujen standardien tyyppimerkintäjärjestelmää ja nk. tunnustetuista kansallisista tyypeistä (esim. A07BB-F) on luovuttu.

SFS 5636 PEX-eristeiset 10, 20 ja 30 kV Al- ja Cu-voimakaapelit. Rakenne ja testaus
3. painos, 2014. 70 sivua (fi/en). Hinta 74,90 € (ALV 0%)

Standardi perustuu eurooppalaisen harmonisointiasiakirjan HD 620 toiseen painokseen. Tässä standardissa esitetään suomalaisia PEX-eristeisiä 10, 20 ja 30 kV Al- ja Cu-voimakaapeleita koskevat tyyppikohtaiset rakenne- ja testausvaatimukset. Lisäksi standardi sisältää suomenkieliset kaapelityyppien käyttö- ja valintaohjeet.

SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi, verkkokauppa http://sales.sfs.fi/sfs/. Lisätietoja energiakaapelistandardeista saa Juha Vesalta.

Lisää suosikiksi