Standardissa on täsmennetty sähköenergiamittareiden tarkkuusluokka- ja sijoitusvaatimuksia voimassa olevan lainsäädännön mukaisiksi. Siihen on lisätty kumotusta standardista SFS 3382 keruulaitteita koskevat vaatimukset ajan tarkkuuden ja kellon varakäyntiajan osalta mittausryhmittäin. Mittareihin, mittamuuntajiin, ohjauslaitteisiin ja maadoituksiin liittyvät johdinmerkinnät on yhtenäistetty standardin SFS-EN 60445 mukaisiksi. Mittauslaitteistoja koskeviin asennusvaatimuksiin on lisätty maininta siitä, että mittamuuntajien arvokilpien on oltava luettavissa pienjänniteasennuksissa. Viitejulkaisut on päivitetty ja erityisesti on huomattava muuttuneet viittaukset mittamuuntajastandardisarjaan SFS-EN 61869.

Vaihtosähköenergian mittaukseen liittyviä muita kansallisia standardeja ovat seuraavat:
•    SFS 2529 Vaihtosähköenergian mittaus. Energiamittarin alusta, 2012
•    SFS 2532 Monimittarikeskukset, 2012
•    SFS 5601 Sähköenergiamittareiden tilat, 2012.

SFS-käsikirjaan 620-2 Sähköenergian mittaus. Osa 2: Sähköenergiamittaristandardit on koottu keskeisimmät sähköenergian mittauslaitteita koskevat englanninkieliset SFS-EN-standardit, jotka pohjautuvat kansainväliseen ja eurooppalaiseen työhön.

SFS-standardeja ja käsikirjoja myy Suomen Standardisoimisliitto SFS, puh. 09 1499 3353, sähköposti sales@sfs.fi, verkkokauppa http://sales.sfs.fi/sfs/.

Lisätietoja sähköenergiamittaristandardeista saa SESKOsta Juha Vesalta.

Lisää suosikiksi

Lisätietoja aiheesta

Juha Vesa
+358 45 657 8661
etunimi.sukunimi@sesko.fi